9/6/10, ΔΤ για τη συνεργασία του Δημάρχου Ρεθύμνης με το Διευθυντή του RCE

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                             3 Ιουνίου 2010        
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τηλ.: 28310 88302
Fax: 28310 29879
E
mail:                                         

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Mία ενδιαφέρουσα συνεργασία την περασμένη εβδομάδα ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Χ. Μαρινάκης με τον κ. Βασίλη Γ. Μακράκη, Καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντή του Περιφερειακού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (RCE Crete) με αντικείμενο την προοπτική συμμετοχής του Δήμου στις δράσεις που προγραμματίζει το Κέντρο για την τετραετία 2010-2014.

Ο Δήμαρχος ενημερώθηκε από τον κ. Μακράκη για τους σκοπούς και το πλαίσιο λειτουργίας του RCE Κρήτης, το οποίο αποτελεί ένα νέο κέντρο παγκόσμιας εμβέλειας, πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών. Το κέντρο αυτό βασίζεται στη δικτύωση και ενεργό συμμετοχή οργανισμών, φορέων και ατόμων τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης.

 Ειδικά για το νησί μας, στόχος είναι να γίνει η Κρήτη ένα βιώσιμο νησί με μηχανισμούς ικανούς να διαχειριστούν αποτελεσματικά σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν τους απειλούμενους φυσικούς πόρους και τη βιοποικιλότητα, το μεταβαλλόμενο κλίμα και τον κίνδυνο ερημοποίησης, την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την απώλεια τοπικής γνώσης. 

Ήδη, το RCE Κρήτης προσανατολίζεται στη δημιουργία ενός διαδικτυακού μέσου επικοινωνίας όλων των συμμετεχόντων φορέων που επιδιώκουν την οικοδόμηση μιας βιώσιμης κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα δίνεται στην ευαισθητοποίηση πολιτών, μαθητών, φορέων και οργανισμών για την ανάληψη συλλογικής και προσωπικής δράσης καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών στο συγκεκριμένο τομέα με άλλα αντίστοιχα κέντρα της Ευρώπης και διεθνώς για την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και εφαρμοσμένων πρακτικών.

Σε ότι αφορά το Ρέθυμνο, ο προγραμματισμός για την προσεχή τετραετία αφορά στην ανάπτυξη ενός Σχεδίου δράσης πιλοτικού χαρακτήρα για να γίνει το Ρέθυμνο παράδειγμα βιώσιμης πόλης, καθώς και στην ανάπτυξη μιας «Διαδικτυακής Εργαλειοθήκης Βιώσιμης Κοινότητας» που θα παρέχει ιδέες για συγκεκριμένες δράσεις που μπορούν να υιοθετήσουν οργανισμοί και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, προβλέπεται η συνεχής κατάρτιση και  επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσα από προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης, η καλλιέργεια της ιδέας οικολογικού τουρισμού στην Κρήτη κ.ά.

Επιπλέον, προγραμματίζεται σε συνεργασία με το Δήμο, η διοργάνωση ενός Διεθνούς Συνεδρίου στο Ρέθυμνο τον προσεχή χρόνο με αντικείμενο «τη Βιώσιμη Πόλη» στο οποίο θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες που θα καταθέσουν τις απόψεις και εμπειρίες τους από την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων στις χώρες του εξωτερικού.

Όπως επεσήμανε και ο Δήμαρχος Ρεθύμνου στον Διευθυντή του RCE Κρήτης, ο Δήμος Ρεθύμνου μαζί με άλλους φορείς, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου, το ΤΕΙ Κρήτης κ.ά. θα συμπράξει και θα υποστηρίξει με ότι μέσα διαθέτει τις πρωτοβουλίες και δράσεις  του Κέντρου με κοινό πάντα στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού μας.    

   

                                                               ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

23 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)