Ανακοίνωση της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά έντεκα (11) ατόμων

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εικαστικά Εργαστήρια Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ρεθύμνης» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από Δευτέρα 20/11/2023 έως και Τετάρτη 29/11/2023.

Επισυνάπτοται τα σχετικά έγγραφα.

21 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)