Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται από το Ν.2647/1998 (όχι επικυρωμένα) για την βεβαίωση μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο φορολογικής δήλωσης του ενδιαφερόμενου
  3. Φωτοαντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΡ του ενδιαφερόμενου από τα οποία να προκύπτει ότι την τελευταία διετία διέμενε στο Ρέθυμνο
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι: είμαι μόνιμος κάτοικος Ρεθύμνου από το έτος ....... και διαμένω επί της οδού ................... αριθμός .... ...., από το έτος .....
  5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερόμενου

01 Αυγούστου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)