Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8 παρ. 4 στην οποία θα δηλώνεται ότι όσα αναφέρονται στο έντυπο αίτηση είναι αληθή (να αναφέρεται ο λόγος που ζητείται το Πιστοποιητικό). Παρέχεται από την Υπηρεσία.

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΗ.

5. ΑΜΚΑ.

6. Λογαριασμό ΔΕΥΑΡ στο όνομα του ενδιαφερόμενου.

7. Αιτιολογία σε έγγραφο.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ mail ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ.

8. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, Ε1, Ε2 & Ε9 & ΕΝΦΙΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΟ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, της Α.Α.Δ.Ε. τυπωμένα το τελευταίο πενθήμερο, του ενδιαφερόμενου και των ενήλικων μελών που συγκατοικούν με τον αιτούντα (αν δεν υπάρχει κάποιο από τα ανωτέρω διακιολογητικά το τυπώνετε κενό για το τρέχον έτος).

 

Σημείωση:

Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για την τεκμηρίωση της χορήγησης του Πιστοποιητικού Οικονομικής Αδυναμίας.

 

25 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)