Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων


Για τη διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων απαιτούνται :

  1. Αίτηση
  2. Έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον Δήμο, από τα Μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος.
  3. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του ενηλίκου ή των γονέων όταν πρόκειται για ανήλικο.


20 Οκτωβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)