Αίτηση Παροχής Συσσιτίου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου.

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα 201…(για τον ωφελούμενο και όλα τα ενήλικα μέλη που συγκατοικούν με αυτόν).

3. Ε1, Ε9 (για όλα τα ενήλικα μέλη).

4. Έντυπο Συναίνεσης ωφελούμενου (2)(παρέχεται από την Δομή).

5. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση από την εργασία του ενδιαφερόμενου.

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή λογαριασμό Δ.Ε.Κ.Ο..

8. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας/ βεβαίωση αστεγίας.

9. Ιατρική γνωμάτευση (έγγραφο Κ.Ε.Π.Α./αποδεικτικό εισαγωγής σε Νοσοκομείο)

10. Εξουσιοδότηση από ΚΕΠ/Αστ. Τμήμα

11. Υπ. Δήλωση Τ.Ε.Β.Α.( παρέχεται από την Δομή)

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας/fax: 28310 - 22871,
e-mail: sitisidre@gmail.com

 

25 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)