Ηλεκτροδοτήσεις Οικιών - Καταστημάτων & Επανασυνδέσεις Δ.Ε.Η.

Για τις ηλεκτροδοτήσεις Οικιών - Καταστημάτων & Επανασυνδέσεις Δ.Ε.Η. απαιτούνται :

Α) Ηλεκτροδοτήσεις οικιών - καταστημάτων

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου (έντυπο υπηρεσίας)( Με πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη)
 2. Άδεια οικοδομής (θεωρημένη από την πολεοδομία) ή πράξη νομιμοποίησης, εφόσον πρόκειται για αυθαίρετο κτίσμα. Για τις αντιπαροχές πίνακα οριζοντίου ιδιοκτησίας, όπου θα αναγράφονται με ακρίβεια τα τ.μ. της οικοδομής
 3. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου
 4. Αριθμός παροχής της ΔΕΗ (ανάλογα με τον αριθμό των ρολογιών)
 5. Απόδειξη παραλαβής της δήλωσης του ΤΑΠ για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για όσους έχουν δηλώσει τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα τους, για όσους δεν τα έχουν δηλώσει συμπληρώνεται το έντυπο εκείνη τη στιγμή και πληρώνουν το ανάλογο τέλος και πρόστιμο
 6. Δημοτική ενημερότητα
 7. Λογαριασμό ΔΕΗ εργοταξιακού ρεύματος πρόσφατο (εφόσον υπάρχει)
 8. Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη ( Α.Φ.Μ. Αστυνομική ταυτότητα, Δ/νση κατοικίας)

B) Ηλεκτροδοτήσεις οικιών - καταστημάτων αυθαίρετων

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου (έντυπο υπηρεσίας) (Με πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη, Α.Φ.Μ. Αστυνομική ταυτότητα, Δ/νση κατοικίας)
 2. Βεβαίωση Πολεοδομίας (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
 3. Δημοτική ενημερότητα
 4. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου σε φωτοτυπία
 5. Λογαριασμό ΔΕΗ ανάλογα με τον αριθμό των ρολογιών που υπάρχουν στην οικοδομή

Γ) Επανασυνδέσεις Δ.Ε.Η.

 1. Το χαρτί της διακοπής από τη ΔΕΗ
 2. Πληρωμή σε δημοτικό τέλος και ΤΑΠ ό,τι αναλογεί στους μήνες διακοπής. Σε περίπτωση που το ακίνητο, στο χρονικό διάστημα της διακοπής, είναι κενό, χρειάζεται το Ε2 της Εφορίας για να διαπιστωθεί το παραπάνω.

Η βεβαίωση προσκομίζεται στην ΔΕΗ

Δ) Εργοταξιακή παροχή

1. Άδεια οικοδομής θεωρημένη από την πολεοδομία σε φωτοτυπία με σφραγίδα εργοταξίου.

2. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου σε φωτοτυπία.

3. Αριθμό παροχής (από ΔΕΗ).

4. Απόδειξη κτίσματος ΤΑΠ (απόδειξη οικοπέδου ή κτίσματος).

5. Δημοτική Ενημερότητα

 

22 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)