22/08/13, Δήμος Ρεθύμνης - Τροποποίηση Απόφασης Ορισμού ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ

Δήμος Ρεθύμνης

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Απόφασης Δημάρχου για την Συγκρότηση και ορισμό Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

  • Σταγκουράκη Αργυρώ-Μαρία του Γεωργίου, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και κλάδου ΠΕ Διοικητικού ως μέλος της ΟΔΕ.
  • Τριπολιτάκη Σοφία του Εμμανουήλ, υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ και κλάδου ΔΕ Δομικών Έργων ως μέλος της ΟΔΕ.

 

 

Βρείτε παρακάτω την τροποποιητική απόφαση ορισμού της επιτροπής:

08 Μαΐου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)