Επικοινωνία - 2 - 2021

Δήμος Ρεθύμνης Λ. Κουντουριώτη 80, Τ.Θ. 174
Γραφείο Δημάρχου 28313 41301 & 41305 dimosrethymno.gr
Γραφείο Τύπου 28313 41304 typosrethymno.gr
Τεχνική Υπηρεσία 28310 40002 dimostyrethymno.gr
Γραφείο Αποθήκης 28313 41056 apothikirethymno.gr
 
ΚΕΠ Δήμου Ρεθύμνης 28313 40101-114 d.rethimniskep.gov.gr
ΚΕΠ Ατσιπόπουλου 28310 32414 d.rethimniskep.gov.gr
ΚΕΠ Πηγής 28310 73960 d.rethimniskep.gov.gr
ΚΕΠ Επισκοπής 28313 41621-2 d.lappaionkep.gov.gr
Κ.Ε.ΔΗ.Ρ 28310 40150 infokedir.gr
Κέντρο Κοινότητας 28313 41261, 28313 41260, 28313 41256
ken.koinotitas.rethgmail.com

 

Πατήστε Ctrl+f στο πληκτρολόγιο σας για γρήγορη αναζήτηση ονόματος!

Κάντε κλίκ στο εικονίδιο για αποστολή e-mail στο τμήμα ή στον υπάλληλο.

 

Δήμος Ρεθύμνης

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Μαρινάκης Γιώργης
28313 41301 & 41305
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Αγριμάκης Νικόλαος
28313 41345
 
 
Τμήμα Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων
Γραφείο Αντιδημάρχου Παιδείας-Κοινωνικής Προστασίας Ελευθεριάδου-Γκίκα Άννα
28313 41240
Γραφείο Αντιδημάρχου Καθαριότητας-Περιβάλλοντος-Ανακύκλωσης-Πολιτικής Προστασίας Λελεδάκης Δημήτριος
28310 40002
28310 40030
Γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων-Κυκλοφοριακών Θεμάτων Μαλάς Άγγελος
28310 40030

Γραφείο Αντιδημάρχου Καθημερινότητας Οικισμών

Γιώργος Σκορδίλης
28310 40029

Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών Θεμάτων

Σπανουδάκης Στυλιανός
28313 41044

Γραφείο Αντιδημάρχου Καθημερινότητας Πόλης και Προαστίων

Κρεβετζάκης Θωμάς
28310 40031

Γραφείο Συμβούλου Αθλητικών Θεμάτων

Λαχνιδάκης Δημήτριος

28310 55645
28310 27100

Γραφείο Συμβούλου Πρασίνου και Ανάδειξης Μνημείων της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου Ρεθύμνης Ηλιάκης Κων/νος
28310 40977

Γραφείο Συμβούλου Συντονισμού των Υπηρεσιών Δήμου και της Καινοτομίας

Γεωργαλής Γεώργιος
28313 41907

Γραφείο Συμβούλου Τουρισμού-Επιχειρηματικότητας-Εθελοντισμού

Μπιρλιράκη Θεοπίστη (Πέπη)
28310 40150
Γραφείο Συμβούλου Θεμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Λαππαίων & Νικηφόρου Φωκά
Λελεδάκης Δημήτριος
28310 40002
28310 40030
Γραφείο Συμβούλου Θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου
Σκορδίλης Γιώργος
28310 40029

Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

Σπανουδάκης Στυλιανός
28313 41044

Γραφείο Προέδρου Ποιότητας Ζωής

Μαλάς Άγγελος
28313 41304

Γραφείο Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α.Ρ

Θεοδωράκης Βασίλειος
28310 27777

Γραφείο Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ.

Γιώργος Μοτάκης
28310 20468

Γραφείο Προέδρου Κ.Ε.ΔΗ.Ρ

Μπιρλιράκη Πέπη
28310 40150
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Τουρισμού Μπιρλιράκη Πέπη
28310 40150
Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ειρήνη Κουτσαλεδάκη
28310 22408
 
Γενικός Γραμματέας
  Ρουσσιάς Μαρίνος
28310 40041
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Σπιτά Μαρία
28313 41301
Φαξ 28310 29879


 Αυτοτελές Γραφείο Επιστημονικών & Ειδικών Συνεργατών - Ειδικών Συμβούλων    Ξεζωνάκης Στυλιανός  
Μυριοκεφαλιτάκης Βασίλειος  28310 40019
Τζαγκαρούλη Ελένη  
Δανδόλου Ελένη  28310 40018
 

 Αυτοτελές Γραφείο Τύπου - Δημόσιων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας Μιχελιδάκη Αιμιλία
28313 41304
 
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
  Κουτσουράκης Ιωάννης
28310 54136
Παπαδάκης Ιωάννης 28310 27859
Ψαρουδάκη Μαρία 28310 30114
 
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

 Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου 
Παράσχου Θωμαΐδα  
 
Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας - Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Γραφείο Θεμάτων Παιδείας

Βασιλάκης Ευάγγελος 28313 41912
Μακρυλάκη Καλλιόπη 28313 41905
Σπαντιδάκης Ευάγγελος 28313 41911
Fax 28313 41924
 

 Γραφείο Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών Μπαροτσάκης Φώτιος  
 

 Γραφείο Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς      Βρεττός Ιωάννης 28310 55264
Καλαϊτζαντωνάκης Εμμανουήλ-Σπυρίδων 28310 55264
Μοσχονά Μαρία 28310 55264
Ξενικάκης Γεώργιος 28310 55264
Σκευάκης Εμμανουήλ 28310 55264
Σπυρλιδάκης Γεώργιος 28310 55264
 
Γραφείο Σχολικών Φυλάκων - Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων & Σχολικών Τροχονόμων
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 Γραφείο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Προγραμμάτων Δρετουλάκης Μάριος  28310 40023
 
Τμήμα Πληροφορικής

 Γραφείο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Πατεράκη Άννα  28313 41312

 Γραφείο Λειτουργίας & Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων Φραγκιαδάκη Σταματία  28313 41311

 Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Σαμαράς Χρήστος  28313 41310
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου  Σπανουδάκη Μαρία  28313 41248
Ζαχαριουδάκη Μαρία  28313 41241
Μανιά Πόπη  28313 41242
Μηλιδάκη Λιάνα  28313 41245
 

 Γραφείο Κλητήρων - Γενικών Καθηκόντων - Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων Κοκολάκης Μανούσος  28313 41246
 

 Γραφείο Δημοτολογίου - Μητρώων - Εκλογών   Ξεζωνάκης Θεμιστοκλής  28313 41223
Παπαδάκη Καλλιόπη  28313 41342

Θωμαδάκη Αργυρή
 

 28313 41280
Ζαχαριουδάκη Χριστίνα  28313 41281
 
Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης

 Γραφείο Ληξιαρχείου   Μιχελουδάκη Δέσποινα  28313 41279
Τσουπάκη Ευαγγελία  28313 41235

 
 

 Γραφείο Πολιτικών Γάμων  Παπαδάκη Αικατερίνη  28313 41249
 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

 Γραφείο Γραμματέων  Ξενικάκη Ιωάννα 28313 41222
Μανογιαννάκη Ειρήνη 28313 41306
Μαριόλου Έυα 28313 41221
Ζαχαριά Ιουλία 28310 40002
 
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
 Διευθύντρια
Γαργερού Ελευθερία 28313 41316
 Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού     
Κιτράκη Μαρία 28313 41217
Κουμνά Βασιλεία 2831341315

Μπερβανάκη Άννα

28313 41219
Σακκά Έφη 28313 41212
Σαριδάκη Αντωνία 28313 41211
Σταγκουράκη Αργυρώ-Μαρία 28313 41350
 
 Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 Γραφείο Εκδόσεων Αδειών, Εποπτείας και Ελέγχου  Μαύρος Νικόλαος 28313 41270
Σταυρουλάκης Ευστράτιος 28313 41336
 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διπλογραφικού και Λογιστικής Παρακολούθησης
  Γιασαφάκη Χρυσάνθη 28313 41012
 

 
 Γραφείο Διπλογραφικού και Αναλυτικής Λογιστικής Δερμιτζάκης Εμμανουήλ 28313 41023
Πολάκη Εμμανουέλα  28313 41021
 
Τμήμα Προσόδων & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

Γραφείο Ανταποδοτικών Τελών & Ελέγχου Προσόδων  Βροντάκη Γεωργία 28313 41043
Δασκαλάκη Μαρία Ειρήνη
28313 41042
Μαρινάκη Ελένη
28313 41039
Παπαγρηγορίου Ευαγγελία
28313 41033
Σφακιανάκη Ειρήνη
28313 41015
Τριπολιτάκη Αθηνά
28313 41057
 

Γραφείο Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας Κατσιμίδη Αικατερίνη Ναυσικά 28313 41034
Σκεπετζάκη Αθηνά 28313 41321
 

 Γραφείο Ελέγχου Κανονιστικών Αποφάσεων Αστρινάκης Θεόδωρος  
Μπριλάκη Φωτεινή 28313 41018
 
Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας

Γραφείο Ειδικού Ταμία Τσαγλιώτης Στυλιανός 28313 41028
 

 Γραφείο Εισπράξεων       Βουμβουράκη Ευαγγελία  
Μαγγούφης Αθανάσιος
28313 41058
Μαραγκάκη Αμαλία  
Τζιμπουκάκης Κωνσταντίνος  
Τσουτσουδάκη Όλγα  28310 28101
(Φορτέτζα)
Ψαρουδάκης Εμμανουήλ
28313 41289
 

 Γραφείο Πληρωμών Αλεβυζάκης Πέτρος 28313 41027
 

 Γραφείο Ταμειακής Βεβαίωσης  Δακανάλη Δόξα 28313 41210
Μποζάνη Δήμητρα                               28313 41029
 
Τμήμα Προϋπολογισμού - Εκκαθάρισης Δαπανών & Μισθοδοσίας

 Γραφείο Προϋπολογισμου Φλουρής Χαράλαμπος 28313 41040
 

 Γραφείο Εκκαθάρισης & Εντολής Δαπανών   Τζανακάκη Ευθυμία  
Σπανουδάκη Μαρία 28313 41016
  28313 41015

 Γραφείο Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας   Βαλασσάκη Ειρήνη 28313 41017
Καλιούρη Μαρία 28313 41022
Σοφιολάκη Χρυσούλα 28313 41026
 
Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων

 Γραφείο Προμηθειών    Κουτάντος Ιωάννης 28313 41045
Κλαψινού Βασιλική 28313 41041
Σπυριδάκη Μαρία 28313 41049
Χαραλαμπίδου Σουμέλα 28313 41013
 

 Γραφείο Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων  Βενιεράκης Νικόλαος 28313 41056
Κατημερτζόγλου Κυριάκος 28313 41056
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μελετών

 Γραφείο Μελετών Τεχνικών Έργων   Πετρουλάκης Γεώργιος

28310 40025

Ποθητός Βασίλειος 28310 40012
Κυδωνάκης Χαράλαμπος 28310 40011

 Γραφείο Καταγραφής Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων Μποτωνάκη Ελευθερία 28313 43227
 

 Γραφείο Συγκοινωνιακών Θεμάτων Πενθερουδάκης Εμμανουήλ 28310 40013
 
Τμήμα Τεχνικών Έργων

 Γραφείο Επιβλέψεων   Μαρκουλάκη μαριάνα 28310 40020
Τριπολιτάκη Σοφία 28310 40008
Τριπολιτάκη Κωνσταντίνα 28310 40014
 
Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης

 Γραφείο Συντήρησης Οικοδομικών Έργων - Έργων Οδοποιΐας Τζανακάκη Καλλιόπη 28310 40009
 

 Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Κοινοτήτων & Πόλης Ρεθύμνου             Βιδιαδάκης Νικόλαος  
Γαβριλάκης Μιχαήλ  
Γωνιωτάκης Εμμανουηλ  
Δουλγεράκης Γεώργιος  
Θωμάς Νικόλαος  
Λίτινας Φραγκίσκος  
Μαριόγλου Βασιλεία  
Μεσσαριτάκης Γεώργιος  
Μιχελουδάκης Ιωάννης  
Νάκης Εμμανουήλ  
Παναγιώτου Θεόδωρος  
Πιτσιδιανάκης Ιωάννης  
Σαββάκης Ιωάννης  
 

 Γραφείο Υδραυλικών - Ηλεκτρολογικών - Μηχ/κων Έργων    Πάγκαλος Δημήτριος 28310 28758
Ζακάκης Ευάγγελος  
Κουτάντος Νικόλαος
Πετράκης Γεώργιος 28310 28758
 

 Γραφείο Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζομένων  Παπαδόσηφος Γεώργιος Μιχαήλ
 28310 40015
 
Διεύθυνση ΚΕΠ
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

 Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών     Βαονάκη Ευαγγελία 28313 40104
Βουλγαράκης Νικόλαος 28313 40107
Κουγιουμουτζή Παρασκευή 28313 40103
Κουρτικάκης Γεώργιος 28313 40109
Λίτινα Στυλιανή  
 
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

 Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης      Καπετανάκη Μαρία 28313 40105
Μαρκάκη Όλγα 28313 40112
Πρωτογεράκη Χριστίνα 28313 40102
Σηφάκης Εμμανουήλ 28313 40108
Σιαμίδου Ιωάννα 28313 40110
Σπανουδάκη Ζαμπία 28313 40111

Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής - Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας & Ισότητας

 Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας Παρασύρη Αναστασία 28313 41273
 
Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας

 Γραφείο Κοινωνικών Παροχών  Στρατουδάκη Ευαγγελία 28313 41243
Μπουρνέλης Μιχαήλ 28310 21307
 
Διεύθυνση Πολιτισμού - Τουρισμού - Αθλητισμού - Μουσικής Παιδείας
Τμήμα Τουρισμού

 Γραφείο Τουρισμού  Αρχοντάκης Ευάγγελος 28310 21459
Ζαχαράκης Αντώνιος  
Τμήμα Αθλητισμού

 Γραφείο Θεμάτων Αθλητισμού  Σκουλούδης Ναπολέων

28310 55645

Τσιμπούκας Φώτιος 28310 51435
 
Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

 Γραφείο Γραμματείας Δ/νσης    Καραγιαννάκη Άννα 28313 43213
  28313 43249
  28313 43222
Λελεδάκης Μιχαήλ  
 
Τμήμα Οικοδομικών Αδειών

 Γραφείο Εκδόσεων Οικοδομικών Αδειών     Δρανδάκης Ευάγγελος 28313 43206
Κακογιαννάκη Ελευθερία 28313 43203
Κουκάκη Μαρία

28313 43210

Νικολακάκης Γεώργιος 28313 43209
Περακάκη Σιδηροπούλου Ελευθερία 28313 43210
 
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

 Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών   Παραδεισάνου Ιωάννα 28313 43218
Κυρίτση Σταυρούλα 28313 43207
Μπαριταντωνάκης Νικόλαος 28310 40027
 

 Γραφείο Διαχείρισης του Αρχείου Αυθαιρέτων - Βεβαιώσεων Προστίμων Αυθαιρέτων Σαρρή Μαρία 28313 43221
 
Τμήμα Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης

 Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών    Καλογεράκη Καλλιόπη 28313 43238
Μακρυδάκη Στυλιανή 28313 43233
Μεχτερίδου Περσεφόνη 28310 40035
Χουδετσανάκη Μαρίνα 28313 43239
 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης

 Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης Γιανναδάκη Αργυρή 28310 57940
 
Τμήμα Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Εξωτερικών Κοινόχρηστων Χώρων

 Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Δεληγιώργης Μιχαήλ 28310 40978
  Παυλάκης Γεώργιος  
  Σιγάλας Ανδρέας  
 
Γραφείο Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Εξωτερικών Κοινόχρηστων Χώρων    
 
Γραφείο Κοιμητηρίων
 
Τμήμα Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος
 

 Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού και Εποπτείας     Αλαμάνου Γεωργία 28310 56010
Γαλανομάτης Εμμανουήλ 28310 56010
Γρηγορίου Μαρία

28310 57940

Λυρώνη Νικολέτα  
Παπαδάκης Εμμανουήλ  
 
Γραφείο Συντήρησης & Επέκτασης Πρασίνου
 

 Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης  Αλεξανδράκης Γεώργιος 28310 57940
Βούλγαρης Γεώργιος  
 
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

 Γραφείο Κίνησης - Διαχείρισης Οχημάτων    Δροσάκης Αστρινός 28310 23497
Μανταδάκης Ευστράτιος 28310 23497
Παπαδογιάννης Εμμανουήλ 28310 40978
Χιώτης Εμμανουήλ 28310 40977
 

 Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων Δαμβακάκης Γεώργιος 28310 23497
  Κοπανάκης Στυλιανός 28310 23497
  Μπίκος Βασίλειος  
  Παπαδόπουλος Ιωάννης  
  Παπαδαντωνάκης Εμμανουήλ 28310 23497
 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Κοινότητα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου

 Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Καλλέργη Ελευθερία 28313 41019
  Σταυρακάκη Δέσποινα 28313 41011
 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Κοινότητα Πηγής της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου
  Βαβαδάκης Δημήτριος 28310 73960
 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Κοινότητα Επισκοπής της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων
  Αναγνωστόπουλος Σπυρίδων 28313 40106
  Τερζιδάκη Ευμορφία 28313 41621
  Πετράκη Αννούλα 28313 41600
 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Κοινότητα Ατσιπόπουλου της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά
  Γάσπαρη Αιμιλία 28310 31401
  Κουρέλη Χρυσάνθη 28310 31401
 

06 Φεβρουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)