Μανουήλ Βερνάρδος


Αμάρι 1777 - Αθήνα 1852

Λόγιος δι­δάσκαλος, διατέλεσε διευθυντής του Ελληνικού Τυπογραφείου του Ιασίου, Φιλικός, (πρώτος Κρητικός που μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία), βουλευτής Κρήτης (1827-1828) και δικα­στής (Νάξος 1829-1830 και Λαμία 1837-1845). Διέγνωσε πρώτος κατά το 19ο αιώ­να την ανάγκη της σπουδής του Κρητικού πολιτισμού και για το σκοπό αυτό μετέ­φρασε από τα γαλλικά την «Ακριβή περιγραφή της Κρήτης» του Dapper (Αθήνα 1836), και τμήματα διαφόρων συγγραμμάτων που εκδόθηκαν με τον τίτλο: «Ιστο­ρία της Κρήτης» (1846) και δημοσίευσε κρητολογική βιβλιογραφία του είναι το χωριό Αποσέτι (μετονομάσθηκε σε: Πετροχώρι) της επαρχίας Αμαρίου.

 

19 Ιουνίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)