Γεώργιος Καλομενόπουλος


Πειραιάς 1897 - Αθήνα 27 Φεβρουάριου 1963


Σπούδασε νομικά (-1923) στην Αθήνα, διατέλεσε ανα­πληρωτής Γενικός Διοικητής Κρήτης (-1945) και ανώτερος υπάλληλος (επιθεω­ρητής και διευθυντής) του Υπουργείου Εσωτερικών. Δημοσιεύθηκαν πολλά ποι­ήματα του σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες, που αναφέρονται στο Ρέθυμνο και στους Ρεθεμνιώτες. Μετά το θάνατο του συγκεντρώθηκαν, καθώς και αδημο­σίευτα, και εκδόθηκαν. Το σύνολο των χειρογρά­φων του, με τα ποιήματα του κατατέθηκε στη ΔΚΒΡ.

 

19 Ιουνίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)