Εμμανουήλ Γ. Γενεράλις


Γερακάρι 1860-Χανιά 1943


Σπούδασε φιλολογία στο Πανε­πιστήμιο Αθηνών. Διατέλεσε δημοδιδάσκαλος και ελληνοδιδάσκαλος, καθηγητής Γυμνασίων, γενικός επι­θεωρητής ΜΕ στην Κρήτη (1909-1912) και γυμνασιάρχης στα Χανιά (-1930), πρώτος γεν. γραμματέας του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ρεθύμνης (1887-;). Δημοσίευσε πάρα πολλά άρθρα, μελέτες, ομιλίες και αυτοτελή βιβλία κρητολογικά και διδακτικά.

 

19 Ιουνίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)