ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ»

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) λειτουργεί από το 2007 και φιλοξενεί 25 ηλικιωμένους. Απασχολεί συνολικά 4 εργαζόμενες με τις ειδικότητες της Νοσηλεύτριας, της Επιμελήτριας Πρόνοιας (2) και της υπαλλήλου Γενικών Καθηκόντων.

Η διεύθυνση της Δομής είναι στην Πλατεία Μικρασιατών (Παλιά Πόλη Ρεθύμνου). Τηλ. επικοινωνίας 28310 53232.

Συγχρηματοδοτείται έως 30/6/2017 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγράμμα “Κρήτη” και του άξονα προτεραιότητας 5 “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη”, για τη ΔΡΑΣΗ 9.iv.3: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων-ΚΗΦΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις υπηρεσίες μπορούν να καταθέσουν αίτηση (μέχρι 20/1/2017) αφού λάβουν πρώτα υπόψη τους την πρόσκληση της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. που ακολουθεί:

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΦΗ

29 Σεπτεμβρίου 2023
 (1349)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)