21/03/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

Δείτε τις παρακάτω προσκλήσεις:

13/03/17, Πρόσκληση Ανάθεσης EPSILON NET

Δείτε παρακάτω τη σχετική Πρόσκληση:

09/3/17, Πρόσκληση Ανάθεσης Βιβλιοθήκη Δήμων

Δείτε παρακάτω τη σχετική Πρόσκληση:

09/3/17, Πρόσκληση Ανάθεσης Μηχανολογικού

Δείτε παρακάτω τη σχετική Πρόσκληση:

24/02/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

Δείτε τις παρακάτω προσκλήσεις.

07/02/17, Πρόσκληση Ανάθεσης Ασφάλισης

Ο Δήμος ενδιαφέρεται να αναθέσει την ασφάλιση δύο νέων απορριματοφόρων.

10/01/17, Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης εκμετάλλευσης (μίσθωσης) ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Ρεθύμνης από το κληροδότημα «Στυλιανός Εμμ. Αναστασάκης»

Δείτε παρακάτω την σχετική Πρόσκληση:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την υποβολή πρότασης εκμετάλλευσης (μίσθωσης) ακινήτου ιδιοκτησίας

του Δήμου Ρεθύμνης από το κληροδότημα «Στυλιανός Εμμ. Αναστασάκης»

22/12/16, Ανακοίνωση ματαίωσης διαδικασίας Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι ματαιώνεται η διαδικασία του Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» που είχε προγραμματιστεί για τις 23.12.2016, και ορίζεται ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής η 16.01.2017.

21/12/16, Διακήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια Οχημάτων

Βρείτε παρακάτω τα σχετικά συνημμένα αρχεία:

16/12/16, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Δείτε παρακάτω τη σχετική Πρόσκληση:

14/11/16, Προκήρυξη για «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων(Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων», προϋπολογισμού 569.160,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

26/10/16, Προκήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Χώρων

Προκήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής, για την εκμίσθωση χώρων από μικροπωλητές και από επιχειρηματίες με παιχνίδια ψυχαγωγίας για τις περιόδους Χριστουγέννων, Καρναβαλιού και Καλοκαιριού.

26/10/16, Πρόσκληση Προμήθειας έτοιμου Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενδιαφέρεται για προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος σε δοχεία 25 κιλών, για την άμεση αποκατάσταση των φθορών στα οδοστρώματα του Δήμου Ρεθύμνης.

25/10/16, Πρόσκληση Προμήθειας Μαρμάρων για τον Δήμο Ρεθύμνης


Ο Δήμος Ρεθύμνης ενδιαφέρεται για προμήθεια μαρμάρων (μάρμαρο Άρτεμης λευκό) συνολικής ποσότητας 22,48 μ2 με τις ανάλογες εργασίες, διαμορφώσεις και χάραγμα γραμμάτων.

17/10/16, Προσκλησεις για Προμήθειες Δήμου Ρεθύμνης

Δείτε παρακατω τις προσκλήσεις που αφορούν προμήθειες του Δήμου Ρεθύμνης.

12/10/16, Προσκλησεις για Προμήθειες Δήμου Ρεθύμνης

Δείτε παρακατω τις προσκλήσεις που αφορούν προμήθειες του Δήμου Ρεθύμνης.

29/09/16, Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αναλωσίμων για Ανάγκες Εστίασης

Πρόσκληση για συµµετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγµάτευσης για την εκτέλεση της Προµήθειας «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ» µετά από άγονο διαγωνισµό.

27/09/16, Πρόσκληση συµµετοχής στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγµάτευσης για την εκτέλεση της Προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σε € για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

26/09/16, Διαγωνισμός για Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας-Ευπρεπισμού

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης προκυρήσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας-Ευπρεπισμού, σάκων απορριμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών Προσώπων.

27/05/16, Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Τμημάτων Αμμουδιάς

Διακήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση τμημάτων αμμουδιάς του Δήμου Ρεθύμνης για απλή χρήση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της Δ.Ε. Αρκαδίου στο Άδελε την 9η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 11:30 πρωινή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.

31/03/16, Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου από την ΚΕΔΗΡ

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 194 του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3852/2010, αποφάσισε να προχωρήσει στην διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να μισθώσει ένα κατάλληλο ακίνητο για την στέγαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού.

05/02/15, Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή υλικού για την προώθηση του έργου»

Στα πλαίσια της υλοποίησης της ενταγμένης στο διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 πράξης «Αγία Νάπα Ρέθυμνο: Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις», ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της εργασίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή υλικού για την προώθηση του έργου».

13/05/14, Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για διαχείριση και συντονισμό έργου»

Στα πλαίσια της υλοποίησης της ενταγμένης στο διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 πράξης «Αγία Νάπα Ρέθυμνο: Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις», ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για διαχείριση και συντονισμό έργου».

 

27/09/2013, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δήμου Ρεθύμνης


O Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της εργασίας με τίτλο: "Μελέτη Εντοπισμού “Κοιτασμάτων” Βιώσιμων Δυνατοτήτων Ίδρυσης και Ανάπτυξης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) με Χρήση Δημοτικής Περιουσίας" και καλεί τους ενδιαφερόμενους αφού ενημερωθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Λ. Σοφ. Βενιζέλου – Κτίριο Δελφίνι), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν ενσφράγιστη οικονομική προσφορά μέχρι την 11/10/2013.

23 Μαρτίου 2017
 (1335)
 (1121)
city maps (1041)
 (1326)
 (1330)
Rethymno MapGuide (1081)
 (1334)
 (1333)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1332)
 (1281)
 (1324)
 (1329)
cretandietfestival.gr (1181)
History (441)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1301)
 (1328)
 (1221)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)