Ανακοίνωση για τις Εγγραφές Παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Ρεθύμνης για το Σχολικό Έτος 2022 – 2023


   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τις Εγγραφές Παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.)
του Δήμου Ρεθύμνης για το Σχολικό Έτος 2022 – 2023

Αγαπητοί γονείς,

πλησιάζοντας στη λήξη της σχολικής χρονιάς, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες μας για την άψογη συνεργασία μας και την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, επιλέγοντας τις δομές μας για τα δημιουργικά βήματα των παιδιών σας.

Εν’ όψη των εγγραφών για τη νέα σχολική περίοδο 2022 - 2023 στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου μας και προκειμένου να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη κατά την εγγραφή των παιδιών στις δομές μας συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης (www.rethymno.gr) όπου απευθείας θα λαμβάνετε γνώση της μοριοδότησής σας. Η αίτηση γίνεται στο όνομα της μητέρας ή του πατέρα σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας.

Η περίοδος Υποβολής των αιτήσεων εγγραφής ξεκινάει από Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι και Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022.

Το 90% της Δυναμικότητας των θέσεων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Ρεθύμνης δύναται να δοθεί σε μητέρες που θα συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Προγράμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γίνει ηλεκτρονική αίτηση και στην πλατφόρμα του Δήμου Ρεθύμνης. Το υπόλοιπο 10% της Δυναμικότητας των θέσεων δύναται να δοθεί σε μητέρες που ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από το παραπάνω πρόγραμμα με γνώμονα την μοριοδότηση από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ θα πρέπει τηρούνται για όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις. Εάν δεν πληρείται έστω ένα από αυτά, η αίτηση θα απορρίπτεται.

1. Εμπρόθεσμη Υποβολή αίτησης

2. Να έχουν εξοφληθεί τυχόν οφειλές τροφείων προηγούμενων ετών

3. Ηλικία Παιδιού

4. Προκειμένου για παιδιά αλλοδαπών οικογενειών απαιτείται άδεια παραμονής σε ισχύ των γονέων και των παιδιών.

Στα Δημοτικά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) θα φιλοξενηθούν παιδιά γεννημένα από 01.01.2011 έως 31.12.2017.

Την περίοδο υποβολής των αιτήσεων εγγραφής στα Δημοτικά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, οι γονείς μπορούν τηλεφωνικά να απευθύνονται για πληροφορίες, διευκρινίσεις ή και βοήθεια τόσο για την υποβολή της αίτησης όσο και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παράλληλα, όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Β΄ (Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός) αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για συναντήσεις με ραντεβού προκειμένου, με τη βοήθεια της Προϊσταμένης του Τμήματος & αρμοδίων υπαλλήλων, να συμπληρώνονται ορθά οι αιτήσεις τους.

Οι αιτήσεις επανεγγραφής υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και θα μοριοδοτούνται όπως μοριοδοτούνται και οι αιτήσεις εγγραφής.

Δικαίωμα Εγγραφής των Παιδιών

1. Δικαίωμα εγγραφής στα Δημοτικά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022 έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

2. Τα εγγραφόμενα στα Δημοτικά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης και έπειτα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης.

 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και Έκδοση Αποτελεσμάτων

1. Καθορίζεται η Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 ως ημερομηνία ανάρτησης των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης σύμφωνα με την μοριοδότηση.

2. Το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 24 Ιουνίου μέχρι Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, μόνο οι γονείς από τους οποίους θα ζητηθεί μέσω e-mail θα αποστέλλουν ταχυδρομικά ή με προγραμματισμένο ραντεβού για έλεγχο και οριστικοποίηση της μοριοδότησης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν την κατάταξη λόγω της μοριοδότησής τους. Στις περιπτώσεις που δεν αποδεικνύεται η μοριοδότηση από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται διόρθωση της μοριοδότησης και νέα κατάταξη.

3. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από Παρασκευή 24 Ιουνίου μέχρι Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022, θα γίνονται δεκτές τυχόν ενστάσεις για την μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Β΄ (Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός). Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η εξέταση των ενστάσεων και η κατάρτιση των Προσωρινών Πινάκων Επιλογής θα πραγματοποιηθεί από Ειδική Επιτροπή Επιλογής η οποία συγκροτείται έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Επιτροπή αυτή μετέχει και η Προϊσταμένη του Τμήματος.τρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Ρεθύμνης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής &

4. Λόγω της διάθεσης του 90% της Δυναμικότητας των θέσεων των Κέν Επαγγελματικής Ζωής», απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των Οριστικών Πινάκων Επιλογής είναι η ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής».


   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

   

06 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)