Ανακοίνωση για τις Εγγραφές Βρεφών & Νηπίων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ρεθύμνης για το Σχολικό Έτος 2022 – 2023


   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τις Εγγραφές Βρεφών & Νηπίων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς του Δήμου Ρεθύμνης για το Σχολικό Έτος 2022 – 2023

 

Αγαπητοί γονείς,

πλησιάζοντας στη λήξη της σχολικής χρονιάς, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες μας για την άψογη συνεργασία μας και την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, επιλέγοντας τις δομές μας για τα πρώτα βήματα των παιδιών σας.

Εν’ όψη των εγγραφών για τη νέα σχολική περίοδο 2022 - 2023 στους Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Δήμου μας και προκειμένου να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη κατά την εγγραφή των παιδιών στις δομές μας συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης (www.rethymno.gr) όπου απευθείας θα λαμβάνετε γνώση της μοριοδότησής σας. Η αίτηση γίνεται στο όνομα της μητέρας ή του πατέρα σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας.

Η περίοδος Υποβολής των αιτήσεων εγγραφής ξεκινάει από Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι και Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022.

Το 90% της Δυναμικότητας των θέσεων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ρεθύμνης δύναται να δοθεί σε μητέρες που θα συμμετάσχουν στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γίνει ηλεκτρονική αίτηση και στην πλατφόρμα του Δήμου Ρεθύμνης. Το υπόλοιπο 10% της Δυναμικότητας των θέσεων δύναται να δοθεί σε μητέρες που ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από τα παραπάνω προγράμματα με γνώμονα την μοριοδότηση από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ θα πρέπει τηρούνται για όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις. Εάν δεν πληρείται έστω ένα από αυτά, η αίτηση θα απορρίπτεται.

1. Εμπρόθεσμη Υποβολή αίτησης

2. Να έχουν εξοφληθεί τυχόν οφειλές τροφείων προηγούμενων ετών

3. Ηλικία Παιδιού

Α. Βρεφικά Τμήματα
από 18 μηνών έως 2,5 ετών (να συμπληρώνουν τους 18 μήνες από 1 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου ημερομηνία φοίτησης στο Σταθμό)*

Β. Τμήματα Νηπίων
από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (να συμπληρώνουν τα 2,5 έτη από 1 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου ημερομηνία φοίτησης στο Σταθμό) (να συμπληρώνουν τα 2,5 έτη από 1 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου ημερομηνία φοίτησης στο Σταθμό)

Γ. Τμήματα Νηπίων ΑΜΕΑ
από 2,5 ετών έως 6,5 ετών (να συμπληρώνουν τα 2,5 έτη από 1 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου ημερομηνία φοίτησης στο Σταθμό) Αποκλειστικά και μόνο για δικαιούχους ΕΣΠΑ καθώς κατ’ εξαίρεση μπορούν όλοι οι γονείς να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ανεξαρτήτου σχέση εργασίας ή εισοδήματος. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ΦΕΚ Β΄ 1519/2002) το τμήμα νηπίων ΑμεΑ φιλοξενεί τα νήπια για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας και συγκεκριμένα από 08:00 πμ έως 13:00 μ.μ.

4. Προκειμένου για παιδιά αλλοδαπών οικογενειών απαιτείται άδεια παραμονής σε ισχύ των γονέων και των παιδιών.

Η δυναμικότητα κάθε παιδικού σταθμού και οι ηλικίες των παιδιών που φιλοξενεί, προσδιορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άδεια λειτουργίας του και σε ετήσια βάση από το υπηρετούν προσωπικό στον εκάστοτε σταθμό. Το ηλικιακό όριο εγγραφής στα βρεφικά τμήματα μπορεί να αλλάξει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όταν συντρέχουν λόγοι που αφορούν στον επαρκή αριθμό του παιδαγωγικού προσωπικού και στις τεχνικές προδιαγραφές των κτιριακών υποδομών των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, βάση Π.Δ. 99/2017 - ΦΕΚ 141/Α/28-9-2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων»

  • και για τη φετινή σχολική χρονιά 2022-2023, στα βρεφικά τμήματα θα λειτουργήσει μόνο τμήμα βρεφών από 18 μηνών έως 2,5 ετών, καθώς δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες υποδομές και το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία βρεφικού τμήματος από 6 μηνών έως 18 μηνών.

  • οι αιτήσεις εγγραφής των νηπίων ΑΜΕΑ για τον ΒΣΟΦ και τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς του Δήμου θα αξιολογηθούν από την επιτροπή εγγραφών με την συμμετοχή του/της παιδιάτρου των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής. Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του παιδιού, το υπηρετών προσωπικό, τις υποδομές και τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε σταθμού θα αποφασίσει ποιες αιτήσεις θα γίνουν δεκτές και σε ποιο σταθμό μπορούν να φιλοξενηθούν.

Στους Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς θα φιλοξενηθούν Βρέφη γεννημένα από 01.04.2020 έως 31.03.2021 και Νήπια γεννημένα από 01.01.2019 έως 31.03.2020. Παιδιά γεννημένα το 2017 και το 2018 θα εγγραφούν στο Νηπιαγωγείο (δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση).


Επίσης, νήπια ΑΜΕΑ γεννημένα από 01.03.16 έως 31.03.2020.

 

Την περίοδο υποβολής των αιτήσεων εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, οι γονείς μπορούν τηλεφωνικά να απευθύνονται για πληροφορίες, διευκρινίσεις ή και βοήθεια τόσο για την υποβολή της αίτησης όσο και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παράλληλα, όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται στον Δημοτικό Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό της 1ης επιλογής τους αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για συναντήσεις με ραντεβού προκειμένου, με τη βοήθεια των Προϊσταμένων Τμημάτων & αρμοδίων υπαλλήλων, να συμπληρώνονται ορθά οι αιτήσεις τους.

Οι αιτήσεις επανεγγραφής υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και θα μοριοδοτούνται όπως μοριοδοτούνται και οι αιτήσεις εγγραφής.

Δικαίωμα Εγγραφής των Παιδιών

1. Δικαίωμα εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022 έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Τα εγγραφόμενα στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης και έπειτα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης.

 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και Έκδοση Αποτελεσμάτων

1. Καθορίζεται η Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 ως ημερομηνία ανάρτησης των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης σύμφωνα με την μοριοδότηση.

2. Το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 24 Ιουνίου μέχρι Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, μόνο οι γονείς από τους οποίους θα ζητηθεί μέσω e-mail θα αποστέλλουν ταχυδρομικά ή με προγραμματισμένο ραντεβού για έλεγχο και οριστικοποίηση της μοριοδότησης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν την κατάταξη λόγω της μοριοδότησής τους. Στις περιπτώσεις που δεν αποδεικνύεται η μοριοδότηση από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται διόρθωση της μοριοδότησης και νέα κατάταξη.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από Παρασκευή 24 Ιουνίου μέχρι Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022, θα γίνονται δεκτές τυχόν ενστάσεις για την μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο Δημοτικό Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό της 1ης επιλογής τους.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η εξέταση των ενστάσεων και η κατάρτιση των Προσωρινών Πινάκων Επιλογής θα πραγματοποιηθεί από Ειδική Επιτροπή Επιλογής η οποία συγκροτείται έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Επιτροπή αυτή μετέχουν και οι Προϊσταμένες των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης. Λόγω της διάθεσης του 90% της Δυναμικότητας των θέσεων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ρεθύμνης στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας», απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των Οριστικών Πινάκων Επιλογής είναι η ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας».

 

 

   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

   

 

06 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)