Ανακοίνωση για τις Εγγραφές νηπίων & βρεφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς & στο Β.Σ.Ο.Φ. του Ν.Π.Δ.Δ. για το σχολικό Έτος 2021 - 2022


   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τις Εγγραφές – Επανεγγραφές νηπίων & βρεφών
στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς & στο Β.Σ.Ο.Φ. του Ν.Π.Δ.Δ.
για το σχολικό Έτος 2021 - 2022

 

Αγαπητοί γονείς,

πλησιάζοντας στη λήξη της σχολικής χρονιάς, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες μας για την άψογη συνεργασία μας και την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, επιλέγοντας τις δομές μας για τα πρώτα βήματα των παιδιών σας.

Εν’ όψη των εγγραφών για τη νέα σχολική περίοδο 2021 - 2022 στους Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς & στο Β.Σ.Ο.Φ. του Νομικού μας Προσώπου και προκειμένου να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη κατά την εγγραφή των παιδιών στις δομές μας συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης (www.rethymno.gr) όπου απευθείας θα λαμβάνετε γνώση της μοριοδότησής σας. Η αίτηση γίνεται στο όνομα της μητέρας ή του πατέρα σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας.

Η περίοδος Υποβολής των αιτήσεων εγγραφής ξεκινάει από Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και θα διαρκέσει μέχρι και Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.

Το 90% της Δυναμικότητας των θέσεων των Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών και του Β.Σ.Ο.Φ. του Ν.Π.Δ.Δ. θα δοθεί σε μητέρες που θα συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και στο «Πρόγραμμα Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γίνει και ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα του Δήμου. Το υπόλοιπο 10% της Δυναμικότητας των θέσεων θα δοθεί σε μητέρες που ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από τα παραπάνω προγράμματα.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Στους Δημοτικούς Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς & στο Β.Σ.Ο.Φ. θα φιλοξενηθούν βρέφη γεννημένα από 01.04.2019 έως 31.03.2020 και νήπια γεννημένα από 01.01.2018 έως 31.03.2019. Επίσης, ΑΜΕΑ γεννημένα από 01.01.2015 έως 31.03.2018.

Παιδιά γεννημένα το 2016 και 2017 θα εγγραφούν στο Νηπιαγωγείο λόγω της υποχρεωτικής δίχρονης εκπαίδευσης.

Την περίοδο υποβολής των αιτήσεων εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς & στο Β.Σ.Ο.Φ., οι γονείς μπορούν τηλεφωνικά να απευθύνονται για πληροφορίες, διευκρινίσεις και για βοήθεια τόσο για την υποβολή της αίτησης όσο και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παράλληλα, όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται στον Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό της 1ης επιλογής τους αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για συναντήσεις με ραντεβού προκειμένου, με τη βοήθεια των Προϊσταμένων & των αρμοδίων υπαλλήλων, να συμπληρώνουν ορθά τις αιτήσεις τους.

Δικαίωμα Εγγραφής των Βρεφών & Νηπίων

  1. Δικαίωμα εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς & στο Β.Σ.Ο.Φ. έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Σταθμών και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021 έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.
  2. Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και Έκδοση Αποτελεσμάτων

  1. Η Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 καθορίζεται ως ημερομηνία ανάρτησης των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης σύμφωνα με τη μοριοδότηση.
  2. Το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 25 Ιουνίου μέχρι και Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021, μόνο οι γονείς από τους οποίους θα ζητηθεί μέσω e - mail θα αποστέλλουν ταχυδρομικά ή κατόπιν ραντεβού θα καταθέτουν για έλεγχο και οριστικοποίηση της μοριοδότησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν την κατάταξη λόγω της μοριοδότησής τους. Στις περιπτώσεις που δεν αποδεικνύεται η μοριοδότηση από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται διόρθωση της μοριοδότησης και νέα κατάταξη.
  3. Κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 25 Ιουνίου μέχρι και Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, θα γίνονται δεκτές τυχόν ενστάσεις για τη μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης. Οι ενστάσεις κατατίθενται στον Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό της 1ης επιλογής τους.
  4. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η εξέταση των ενστάσεων και η κατάρτιση των Προσωρινών Πινάκων Επιλογής θα πραγματοποιηθεί από ειδική Επιτροπή Επιλογής η οποία συγκροτείται έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην Επιτροπή αυτή μετέχουν και οι Προϊσταμένες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών.
  5. Λόγω της διάθεσης του 90% της Δυναμικότητας των θέσεων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και «Πρόγραμμα Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας», απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των Οριστικών Πινάκων Επιλογής είναι η ανάρτηση των Οριστικών Αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

23 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)