Ανακοίνωση για τις Εγγραφές – Επανεγγραφές νηπίων & βρεφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. για το σχολικό Έτος 2019 - 2020 - 26/05/20

 

   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

   

 

Αγαπητοί γονείς,

Πλησιάζοντας στη λήξη της σχολικής χρονιάς, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες μας για την άψογη συνεργασία μας και την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, επιλέγοντας τις δομές μας για τα πρώτα βήματα των παιδιών σας.

Εν’ όψη των εγγραφών για τη νέα σχολική περίοδο 2020 - 2021 στους Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Νομικού μας Προσώπου και προκειμένου να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη κατά την εγγραφή των παιδιών στις δομές μας, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης (www.rethymno.gr), όπου απευθείας θα λαμβάνετε γνώση της μοριοδότησής σας. Η αίτηση γίνεται στο όνομα της μητέρας ή του πατέρα σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας. Η περίοδος Υποβολής των αιτήσεων εγγραφής ξεκινάει από Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 και θα διαρκέσει μέχρι Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020. Το 80% της Δυναμικότητας των θέσεων των Βρεφονηπιακών Σταθμών και Παιδικών του Ν.Π.Δ.Δ. θα δοθεί σε μητέρες που θα συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» (με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γίνει ηλεκτρονική αίτηση και στην πλατφόρμα του Δήμου). Το υπόλοιπο 20% της Δυναμικότητας των θέσεων θα δοθεί στους υπόλοιπους με βάση τη μοριοδότηση του ηλεκτρονικού συστήματος.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές καθ ́ όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς θα φιλοξενηθούν βρέφη γεννημένα από 01.04.2018 έως 31.03.2019 και νήπια γεννημένα από 01.01.2017 έως 31.03.2018. Παιδιά γεννημένα το 2015 και 2016 θα εγγραφούν στο Νηπιαγωγείο λόγω της υποχρεωτικής δίχρονης εκπαίδευσης.

Την περίοδο υποβολής των αιτήσεων εγγραφής στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι γονείς μπορούν τηλεφωνικά να απευθύνονται για πληροφορίες, διευκρινίσεις ή και βοήθεια τόσο για την υποβολή της αίτησης όσο και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παράλληλα, όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται στον Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό της 1ης επιλογής τους αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για συναντήσεις με ραντεβού προκειμένου, με τη βοήθεια των Προϊσταμένων & των αρμοδίων υπαλλήλων, να συμπληρώνονται ορθά οι αιτήσεις τους.

Οι αιτήσεις επανεγγραφής υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης, συνεπώς θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και θα μοριοδοτούνται όπως και οι αιτήσεις εγγραφής.


Δικαίωμα εγγραφής των παιδιών

Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και έκδοση αποτελεσμάτων

Καθορίζεται η Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 ως ημερομηνία ανάρτησης των προσωρινών Πινάκων Κατάταξης σύμφωνα με τη μοριοδότηση.

Το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 25 Ιουνίου μέχρι Πέμπτη 8 Ιουλίου 2020, μόνο οι γονείς από τους οποίους θα ζητηθεί μέσω e-mail θα αποστέλλουν ταχυδρομικά για έλεγχο και οριστικοποίηση της μοριοδότησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν την κατάταξη λόγω της μοριοδότησής τους. Στις περιπτώσεις που δεν αποδεικνύεται η μοριοδότηση από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται διόρθωση της μοριοδότησης και νέα κατάταξη.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από Πέμπτη 25 Ιουνίου μέχρι Πέμπτη 8 Ιουλίου 2020, θα γίνονται δεκτές τυχόν ενστάσεις για τη μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης. Οι ενστάσεις κατατίθενται στον Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό της 1ης επιλογής τους.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η εξέταση των ενστάσεων και η κατάρτιση των Προσωρινών Πινάκων Επιλογής θα πραγματοποιηθεί από ειδική Επιτροπή Επιλογής η οποία συγκροτείται έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην Επιτροπή αυτή μετέχουν και οι Προϊσταμένες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Λόγω της διάθεσης του 80% της Δυναμικότητας των θέσεων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των Οριστικών Πινάκων Επιλογής είναι η ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

11 Ιουλίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)