Οργάνωση Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνου πρό 'Καλλικράτη'

Βρείτε εδώ λίστα με τα τηλέφωνα των υπηρεσίων

 

Την υπηρεσία του Δήμου συγκροτούν:

 


Α. Το Γραφείο Δημάρχου

Β. Το Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Η Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ε. Η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας


 

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 1. Γραφείο Ιδιαιτέρου Γραμματέα
 2. Γραφείο Αντιδημάρχων
 3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών
 4. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 5. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
 6. Γραφείο Ανάπτυξης και Προγραμματισμού - Κέντρο Πληροφόρησης Νέων
 7. Γραφείο Πολιτιστικών και Εικαστικών Θεμάτων
 8. Γραφείο Τουρισμού
 9. Γραφείο Αδελφοποιήσεων

 


Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 1. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

 


Γ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 1. Γραφείο Δ/νσης
 2. Γραφείο Γραμματείας

 

 • Τμήμα Διοικητικό
 1. Γραφείο Προϊσταμένου
 2. Γραφείο Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης-Aρχείου
 3. Γραφείο Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου
 4. Γραφείο Γραμματείας Δημαρχιακής Επιτροπής
 5. Γραφείο Προσωπικού
 6. Γραφείο Δημοτολογίου-Μητρώων -Εκλογών
 7. Γραφείο Ληξιαρχείου
 8. Γραφείο Πολιτικών Γάμων
 9. Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
 10. Γραφείο Νεότητας
 11. Γραφείο Κλητήρων - Θυρωρών
 12. Γραφείο Εξυπηρέτησης Οικισμών
 13. Γραφείο Υποδοχής Πολιτών
 14. Γραφείο Εκδόσεως Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

 • Τμήμα Οικονομικό
 1. Γραφείο Προϊσταμένου
 2. Γραφείο Λογιστικής Υπηρεσίας
 3. Γραφείο Δημοτικών Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
 4. Γραφείο Ειδικής Ταμιακής Υπηρεσίας (Ειδικό Ταμείο)
 5. Γραφείο Προμηθειών και αποθήκης

 

 • Τμήμα Πληροφορικής
 1. Γραφείο Προϊσταμένου
 2. Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
 3. Γραφείο Λειτουργίας και Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων
 4. Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης

 

 • Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης πολιτών
 1. Γραφείο Προϊσταμένου
 2. Γραφείο Εξυπηρέτησης πολιτών
 3. Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης

 

 • Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας
 1. Γραφείο Προϊσταμένου
 2. Γραφείο Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας
 3. Γραφείο Υγείας & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Παιδιών, Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας & Ευπαθών Ομάδων.
 4. Γραφείο Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες

 


Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 1. Γραφείο Δ/νσης
 2. Γραφείο Γραμματείας

 

 • Τμήμα Τεχνικό
 1. Γραφείο Προϊσταμένου
 2. Γραφείο Μελετών - Επίβλεψης έργων οικοδομικών, Η/Μ, οδοποιίας και άλλων
 3. Γραφείο Κυκλοφοριακών θεμάτων
 4. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
 5. Γραφείο Ασφάλειας και Υγιεινής εργαζομένων

 

 • Τμήμα Μελετών
 1. Γραφείο Προϊσταμένου
 2. Γραφείο Μελετών Κτιριακών-Η/Μ και υπαίθριων διαμορφώσεων
 3. Γραφείο Μελετών Πολεοδομικών-τοπογραφικών-οδοποιΐας κλπ.

 

 • Τμήμα Πολεοδομίας
 1. Γραφείο Προϊσταμένου
 2. Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
 3. Γραφείο Οικοδομικών Αδειών

 

 • Τμήμα Πρασίνου και Αγροτικων Θεμάτων
 1. Γραφείο Προϊσταμένου
 2. Γραφείο Πράσινου-Περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής
 3. Γραφείο Αγροτικών Θεμάτων-Περιαστικού Πρασινου
 4. Γραφείο Συντήρησης-Επέκτασης Πρασίνου

 

 • Τμήμα Καθαριότητας
 1. Γραφείο Προϊσταμένου
 2. Γραφείο Αποκομιδής απορριμμάτων
 3. Γραφείο Καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων (δρόμων - πλατειών - ακτών κλπ)
 4. Γραφείο Νεκροταφείου
 5. Γραφείο Κίνησης, Επισκευής μηχανημάτων - οχημάτων

 

 • Τμήμα Ιστορικών Μνημείων
 1. Γραφείο Προϊσταμένου
 2. Γραφείο Γραμματείας
 3. Γραφείο Μελετών - Επιβλέψεων Έργων
 4. Γραφείο Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης

 

 • Τμήμα Κατασκευών και Συντηρήσεων
 1. Γραφείο Προϊσταμένου
 2. Γραφείο Συντήρησης Οικοδομικών Έργων και Έργων Οδοποιΐας
 3. Γραφείο Ηλεκτρολογικών - Μηχ/κών Έργων

 


Ε. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

 1. Γραφείο Δ/νσης
 2. Γραφείο Υποδιεύθυνσης
 3. Τμήμα Ελέγχου Καταστημάτων Επιχειρήσεων κλπ. - Φύλαξης Σχολικών Κτιρίων
 4. Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας, Στάθμευσης Αυτοκινήτων κλπ.

29 Φεβρουαρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)