Επικοινωνία-Backup-10-09-2019

Δήμος Ρεθύμνης Λ. Κουντουριώτη 80, Τ.Θ. 174
Γραφείο Δημάρχου 28313 41301-5 dimosrethymno.gr
Γραφείο Τύπου 28313 41304 typosrethymno.gr
Τεχνική Υπηρεσία 28310 40002 dimostyrethymno.gr
Γραφείο Αποθήκης 28313 41056 katimer.kgmail.com
 
ΚΕΠ Δήμου Ρεθύμνης 28313 40101-114 d.rethimniskep.gov.gr
ΚΕΠ Ατσιπόπουλου 28310 32414 d.rethimniskep.gov.gr
ΚΕΠ Πηγής 28310 73960 d.rethimniskep.gov.gr
ΚΕΠ Επισκοπής 28313 41621-2 d.lappaionkep.gov.gr
Κ.Ε.ΔΗ.Ρ 28310 40150 infokedir.gr
Κέντρο Κοινότητας 28310 41261, 28313 41260 ken.koinotitas.rethgmail.com

 

Πατήστε Ctrl+f στο πληκτρολόγιο σας για γρήγορη αναζήτηση ονόματος!

Κάντε κλίκ στο εικονίδιο για αποστολή e-mail στην υπηρεσία ή στον υπάλληλο.

 

Δήμος Ρεθύμνης

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Μαρινάκης Γιώργης 28313 41301
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
   Αγριμάκης Νικόλαος 28313 41345
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Γραμματεία Δημάρχου Σπιτα Μαρία 28313 41301
Σπυρλιδάκη Μαρία 28313 41305
Φαξ 28310 29879
Γραφείο Τύπου Μιχελιδάκη Αιμιλία 28313 41304
 
Τμήμα Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων
Γραφείο Αντιδημάρχου Καθημερινότητας Λελεδάκης Δημήτριος 28310 40002
28310 40030
Γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών Θεμάτων Αλεφαντινός Μίνως 28310 40002
28310 40029

Γραφείο Αντιδημάρχου Δημοτικής Περιουσίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Γιώργος Σκορδίλης  

Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών Θεμάτων

Σπανουδάκης Στυλιανός 28313 41044

Γραφείο Αντιδημάρχου Χωροταξικών Θεμάτων & Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Μαλάς Άγγελος 28313 43222
Γραφείο Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης    

Γραφείο Συμβούλου Αθλητισμού

Λαχνιδάκης Δημήτριος 28310 55645
Γραφείο Συμβούλου Πρασίνου Ηλιάκης Κων/νος 28310 40977

Γραφείο Συμβούλου Παιδείας

Γεωργαλής Γεώργιος 28313 41907

Γραφείο Συμβούλου Προγραμματισμού

Τσιμπισκάκης Ματθαίος 28310 40024
Γραφείο Συμβούλου Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Σαμψών Στέλιος 28310 57940
Γραφείο Συμβούλου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας Τσιομπίκας Γρηγόρης 28310 21307
Γραφείο Συμβούλου Παλιάς Πόλης Χριστουλάκης Όθωνας 28310 55500

Γραφείο Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α.Ρ

Θεοδωράκης Βασίλειος 28310 27777

Γραφείο Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ.

Γιώργος Μοτάκης 28310 20468

Γραφείο Προέδρου Κ.Ε.ΔΗ.Ρ

Μπιρλιράκη Πέπη 28310 40150
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Τουρισμού Μπιρλιράκη Πέπη 28310 40150
Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ειρήνη Κουτσαλεδάκη 28310 22408
 
Γενική Γραμματέας
  Ψαρουδάκη Χρυσούλα 28313 41240
  Ρουσάκη Αργυρούλα 28313 41380
 
Νομική Υπηρεσία
  Κουτσουράκης Ιωάννης 28310 54136
Παπαδάκης Ιωάννης 28310 27859
Ψαρουδάκη Μαρία 28310 30114
 
Αυτοτελές Γραφείο Τουρισμού - Πολιτισμού
  Αρχοντάκης Ευάγγελος 28310 21459
 
Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού
Γραφείο Προϊσταμένου Τσόγκας Γρηγόριος 28310 53112
Γραφείο Αθλητισμού Σκουλούδης Ναπολέων

28310 55645

Τσιμπούκας Φώτιος 28310 51435
Φαξ 28310 55645
 
Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας - Δια βίου Μάθησης - Εθελοντισμού
Προϊστάμενος Σπαντιδάκης Γεώργιος 28313 41910

Γραφείο Θεμάτων Παιδείας

Γραφείο Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών

Γραφείο Δια βίου Μάθησης, Εθελοντισμού, Νέας Γενιάς

Βασιλάκης Ευάγγελος 28313 41912
Μακρυλάκη Καλλιόπη 28313 41905
Σπαντιδάκης Ευάγγελος 28313 41911
Fax 28313 41924
Κέντρο Νέων Μοσχονά Μαρία 28310 51501
Βρεττός Ιωάννης 28310 55264
Ζαχαράκης Εμμανουήλ
Καλαϊτζαντωνάκης Εμμανουήλ - Σπυρίδων
Ξενικάκης Γεώργιος
Σκευάκης Εμμανουήλ
Σπυρλιδάκης Γεώργιος
 
Αυτοτελές Γραφείο Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Αναπληρωτής Προϊστάμενος
28313 41271
  Ρουκούνης Γεώργιος 28313 41270

28313 41331
Σταυρουλάκης Ευστράτιος 28313 41336
Φαξ 28313 41251
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ - ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ
Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Γκολφινοπούλου Νικολέτα 28310 57940
 
Τμήμα Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων
Προϊσταμένη Χριστοφοράκη Στυλιανή

28310 57940

28310 40977

28310 40978

Γραφείο Γραμματείας Δ/νσης Ζαχαριουδάκη Μαρία
Επόπτης Καθαριότητας Δεληγιώργης Μιχαήλ
  Φαξ 28310 57930
 
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
Προϊσταμένη


Γραφείο Κίνησης και Διαχείρισης Οχημάτων Χιώτης Εμμανουήλ 28310 40977
Παπαδογιάννης Εμμανουήλ 28310 40978
Φαξ 28310 40981
Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων Δαμβακάκης Γεώργιος 28310 23497
Παπαδαντωνάκης Εμμανουήλ 28310 23497
Κοπανάκης Στυλιανός 28310 23497
Δροσάκης Αστρινός 28310 23497
Μανταδάκης Ευστράτιος 28310 23497
  28310 23497
 
Τμήμα Πρασίνου - Αστικού Περιβάλλοντος
Προϊσταμένη Γκολφινοπούλου Νικολέτα

28310 57940

Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού και Εποπτείας
Γρηγορίου Μαρία

28310 57940

Αλαμάνου Γεωργία 28310 56010
Γαλανομάτης Εμμανουήλ
Φαξ 28310 57930
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης Αλεξανδράκης Γεώργιος
28310 57940
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γραφείο Διεύθυνσης
Διευθύντρια Υπερηφάνου Ιωάννα 28313 41215
 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

Προϊσταμένη -
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Γαργερού Ελευθερία 28313 41222
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρουδάκη Νικολέτα 28313 41221
 
28313 41306

Γραμματεία Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Κοτζαμπασάκη Φωτεινή

Σπανουδάκη Μαρία


28313 41341
28313 41342

Γραμματεία Δημοτικής Κοινότητας Άδελε Σταυρακάκη Δέσποινα 28313 41011
Γραμματεία Δημοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου
28310 31401
 
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης - Ληξιαρχείου - Πολιτικών Γάμων

Προϊσταμένη

Παπαδάκη Κατερίνα 28313 41224
Γραφείο Πολιτικών Γάμων Ρεθύμνης Παπαδάκη Κατερίνα 28313 41224
Μελαμπιανάκη Χρυσούλα 28313 41249

Γραφείο Δημοτολογίου-Μητρώων & Εκλογών Ρεθύμνης

Σπυριδάκη - Πλαΐτη Όλγα 28313 41226
Ξεζωνάκης Θεμιστοκλής 28313 41227

28313 41226
Μανουσάκη Ελένη 28313 41248
Μελαμπιανάκη Χρυσούλα 28313 41249
Φαξ 28313 41235
Γραφείο Ληξιαρχείου Μιχελουδάκη Δέσποινα  28313 41279
Τσουπάκη Ευαγγελία 28313 41238
Φαξ 28313 41237
 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Προϊσταμένη Μπάκα Γεωργία 28313 41361

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Μπερβανάκη Άννα 28313 41218
Παπαδοπούλου Μαρία 28313 41205
  28313 41352
Μποζάνη Δήμητρα 28313 41217
Φαξ
28313 41219
 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Προϊσταμένη Τυράκη Χρυσοβαλάντη 28313 41250
Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης & Αρχείου Παρασύρη Αναστασία 28313 41247
Αντωνιάδη Πελαγία 28313 41247
Γραφείο Κλητήρων - Θυρωρών - Γενικών Καθηκόντων

Κοκολάκης Μανούσος

Πατραμάνης Ονούφριος

28313 41246
Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης
28313 41242
  Φαξ 28313 41246
 
Τμήμα Πληροφορικής
Προϊστάμενος Μαθηνός Πάνος 28313 41310
Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Πατεράκη Άννα 28313 41312
Γραφείο Λειτουργίας και Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων Φραγκιαδάκη Σταματίνα 28313 41311
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Λαγουδάκης Γιάννης 28313 41313
    28313 41310
 
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας - Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Προϊσταμένη Βαονάκη Αλεξάνδρα 28313 41315
28310 21307

Γραφείο Πρόνοιας

Στρατουδάκη Ευαγγελία 28313 41243
  28313 41335
Φαξ 28313 41317
Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Παρασύρη Αναστασία 28313 41273
Αποστολάκη - Τσουπάκη Ευαγγελία 28313 41273
Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας Μπουρνέλης Μιχαήλ 28310 21307
Φαξ 28310 21308
Συμβουλευτική Γυναικών Βαονάκη Αλεξάνδρα 28310 56607
 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου &
Πολιτικών Γάμων
Δ.Ε. Αρκαδίου

Καλλέργη Ελευθερία 28313 41019
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ε. Αρκαδίου Ξενικάκη Ιωάννα 28313 41014
Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης Δ.Ε. Αρκαδίου Σταυρακάκη Δέσποινα 28313 41011
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης - Ληξιαρχείου - Πολιτικών Γάμων - Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Δ.Ε. Λαππαίων
Πετράκη Άννα

28313 41600

28313 41602

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά
28313 41900
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου - Τοπική Κοινότητα Αρμένων Δ.Ε. Ρεθύμνης
28310 41008
Δ.Ε. Ν.Φωκά-Γραφείο Δημ. Κατάστασης-Ληξιαρχείου-Π. Γάμων-Πρωτοκόλλου Στρατουδάκη Ευαγγελία  28310 41919
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π.
Διευθύντρια Καλογεράκη Στυλιανή 28313 40114
 
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Προϊστάμενος Κτιστάκης Γεώργιος 28313 40101
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών Βουλγαράκης Νικόλαος 28313 40107
Κουγιουμουτζή Παρασκευή 28313 40103
Αναγνωστόπουλος Σπυρίδων 28313 40106
Σπανουδάκη Ζαμπία 28313 40111
Καπετανάκη Μαρία 28313 40105
Σηφάκης Εμμανουήλ 28313 40108
Βαονάκη Ευαγγελία 28313 40104
Μαρκάκη Όλγα 28313 40112
Κουρτικάκης Γεώργιος 28313 40109
Σιαμίδου Ιωάννα 28313 40110
Πρωτογεράκη Χριστίνα 28313 40102
Κοντογιωργάκης Χριστόφορος
28313 40109
 
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Προϊσταμένη Τσοβίλη Αλεξάνδρα 28313 40113
Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης Βουλγαράκης Νικόλαος
28313 40107
Κουγιουμουτζή Παρασκευή 28313 40103
Αναγνωστόπουλος Σπυρίδων 28313 40106
Σπανουδάκη Ζαμπία 28313 40111
Καπετανάκη Μαρία 28313 40105
Σηφάκης Εμμανουήλ 28313 40108
Βαονάκη Ευαγγελία 28313 40104
Μαρκάκη Όλγα 28313 40112
Κουρτικάκης Γεώργιος 28313 40109
Σιαμίδου Ιωάννα 28313 40110
Πρωτογεράκη Χριστίνα 28313 40102
Κοντογιωργάκης Χριστόφορος 28313 40109
 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης
Γραφείο ΚΕΠ - Τοπική Κοινότητα Επισκοπής
Δ.Ε. Λαππαίων
Τερζιδάκη Ευμορφία 28313 41621
Τσακίρη Αναστασία 28313 41622
Γραφείο ΚΕΠ - Δημοτική Κοινότητα Ατσιπόπουλου
Δ.Ε. Ν.Φωκά
Γάσπαρη Αιμιλία 28310 32413
Κουρέλη Χρυσάνθη 28310 32413
Γραφείο ΚΕΠ - Τοπική Κοινότητα Πηγής
Δ.Ε. Αρκαδίου
Βαβαδάκης Δημητριος 28310 73960
  Φαξ 28310 73962
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διευθύντρια Πελαντάκη Χρυσούλα 28313 41030
 
Τμήμα Προϋπολογισμού Διπλογραφικής Αναλυτικής Λογιστικής
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Βεργιανός Εμμανουήλ 28313 41040
Γραφείο Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης Πολάκη Εμμανουέλα 28313 41021
Γραφείο Διπλογραφικού Αναλυτικής Λογιστικής Βροντάκη Γεωργία 28313 41043
Δερμιτζάκης Εμμανουήλ 28313 41023
Πολάκη Εμμανουέλα 28313 41021
Γιασαφάκη Χρυσάνθη 28313 41012
Φαξ
 
Τμήμα Ειδικής Ταμιακής Περιουσίας, Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
Προϊσταμένη Παρίσση Αικατερίνη 28313 41036
Γραφείο Ειδικής Ταμιακής Υπηρεσίας
28313 41057
Μαγγούφης Αθανάσιος 28313 41058
Μανιά Καλλιόπη 28313 41029
Τζιμπουκάκης Κων/νος 28313 41363
Τσαγλιώτης Στυλιανός 28313 41028
Δακανάλη Δόξα 28313 41024
Ψαρουδάκης Εμμανουήλ 28313 41289
Τσουτσουδάκη Όλγα 28310 28101
(Φορτέτζα)
Αλεβυζάκης Πέτρος 28310 41603
Γραφείο Ανταποδοτικών Τελών και Ελέγχου Προσόδων Δασκαλάκη Μαρία Ειρήνη 28313 41042
Μπριλάκη Φωτεινή 28313 41018
Παπαγρηγορίου Ευαγγελία 28313 41033
Τριπολιτάκη Αθηνά 28313 41057
Κατσιμίδη Αικατερίνη Ναυσικά 28313 41034
Σκεπετζάκη Αθηνά 28313 41321
Μαρινάκη Ελένη 28313 41039 
Γιασαφάκη Χρυσάνθη 28313 41052
Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας Κατσιμίδη Αικατερίνη Ναυσικά 28313 41034
Περακάκης Αναστάσιος 28313 41035
Σκεπετζάκη Αθηνά 28313 41321
Παπαδάκη Καλλιόπη 28313 41326
  28313 41043
 
Τμήμα Λογιστηρίου Προμηθειών και Αποθήκης
Προϊσταμένη Δαμιανάκη Μαρία 28313 41038
Γραφείο Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών Σφακιανάκη Ειρήνη 28313 41015
Κουτάντος Ιωάννης 28313 41016
Γραφείο Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας

Βαλασάκη Ειρήνη

28313 41017

Καλιούρη Μαρία

28313 41022
Σοφιολάκη Χρυσούλα 28313 41026
Φαξ 28313 41052
Γραφείο Προμηθειών και Αποθήκης Σπυριδάκη Μαρία 28313 41049

Κατημερτζόγλου Κυριάκος

28313 41056
Βενιεράκης Νικόλαος 28313 41056
Κλαψινού Βασιλική 28313 41041
Χαραλαμπίδου Σουμέλα 28313 41013
 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης
Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων - Τοπική Κοινότητα Επισκοπής Δ.Ε. Λαππαίων Αλεβυζάκης Πέτρος 28313 41603
Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων -Τοπική Κοινότητα Γωνιάς της Δ.Ν. Φωκά Βασιλάκης Ευάγγελος 28313 41912
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Αναπληρωτής Προιστάμενος
Καμηλάκη Αικατερίνη 28310 40000
 
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Προϊσταμένη

Καμηλάκη Αικατερίνη

28310 40021
Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης Ζαχαριά Ιουλία 28310 40002
  Φαξ 28310 40004
Γραφείο Επιβλέψεων
28310 40043
Μαρκουλάκη Μαριάννα 28310 40020

28310 40022
Ουρανός Γεώργιος 28310 40017
Τριπολιτάκη Σοφία 28310 40008
Μεχτερίδου Περσεφόνη 28310 40035
Γραφείο Συγκοινωνιακών Θεμάτων Πενθερουδάκης Εμμανουήλ 28310 40013
Τριπολιτάκη Κωνσταντινα 28310 40014
Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Παπαδόσηφος Γεώργιος Μιχαήλ 28310 40015
 
Τμήμα Μελετών

Γραφείο Μελετών Οικοδομικών έργων, Η/Μ και Υπαίθριων Διαμορφώσεων

Γραφείο Μελετών Πολεοδομικών - Τοπογραφικών - Οδοποιΐας κλπ.

Κυδωνάκης Χαράλαμπος 28310 40011
Ποθητός Βασίλιος 28310 40012

28310 40005
Μπαριταντωνάκης Νικόλαος 28310 40027
 
Τμήμα Κατασκευών και Συντηρήσεων
Προϊστάμενος

Τζανακάκη Καλλιόπη

28310 40009
Γραφείο Συντήρησης Οικοδομικών Έργων - Έργων Οδοποιΐας   28310 57632
Γραφείο Ηλεκτρολογικών - Μηχ/κών Έργων Πάγκαλος Δημήτριος 28310 28758
Πετράκης Γεώργιος
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Καμηλάκη Κατερίνα 28310 40000

Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Τοπικών Κοινοτήτων, Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου

Γραφείο Υδραυλικών

Δουρουντουδάκης Μιχαήλ 28313 41925
Μανουσάκης Ιωάννης
Μαρινάκης Γεώργιος
Μαρκάκης Παύλος
 
Τμήμα Προγραμματισμού - Ανάπτυξης και Καινοτομίας
Προϊστάμενος Βώβος Νικόλαος 28310 40024
Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προγραμμάτων Δρετουλάκης Μάριος 28310 40023
Πετρουλάκης Γεώργιος

28310 40025

Μυριοκεφαλιτάκης Βασίλειος 28310 40019
 
Τμήμα Οικοδομικών Αδειών
Προϊστάμενος Κακογιαννάκη Ελευθερία 28313 43203
Γραφείο Εκδόσεων Οικοδομικών Αδειών (έλεγχος, ΓΟΚ, Η/Μ, φορολογικά κα) Δρανδάκης Ευάγγελος 28313 43206
Πετρουλάκης Γεώργιος 28313 43248
Περακάκη Σιδηροπούλου Ελευθερία 28313 43210
Κακογιαννάκη Ελευθερία 28313 43203
Νικολακάκης Γεώργιος 28313 43209
Κουκάκη Μαρία  
Κυρίτση Σταυρούλα 28313 43207
 
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Προϊσταμένη Δρυγιαννάκη Κρυσταλλία 28313 43248
Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών Πατάτας Στυλιανός 28313 43215
Πατάτα Καδιανή 28313 43208
Παραδεισανού Ιωάννα 28313 43218
Σαρρή Μαρία 28313 43221
 
Τμήμα Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης - Περιουσίας
Προϊσταμένη Γκιαούρη Μαλαματή 28313 43236
Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών Καλογεράκη Καλλιόπη 28313 43238
Μακρυδάκη Στυλιανή 28313 43233
Χουδετσανάκη Μαρίνα 28313 43239
Δασκαλάκης Νικόλαος 28313 43229

Γιαννακάκη Αδαμαντία

28313 43208
Γραφείο Αποτύπωσης Καταγραφής - Προστασίας - Δημοτικής Περιουσίας Μποτωνάκη Ελευθερία 28313 43227
Γραφείο Γεωχωρικών Δεδομένων Καλογεράκη Καλλιόπη 28313 43238
Χουδετσανάκη Μαρίνα 28313 43239
Δασκαλάκης Νικόλαος 28313 43229
 
Τμήμα Διοικητικής Υπηρεσίας Πολεοδομίας
Γραφείο Πρωτοκόλλου,
Αρχείο και Διεκπεραίωσης
Κιτράκη Μαρία 28313 43249
 
Ανταποκριτές ΟΓΑ
Δήμος Ρεθύμνης Παπαδάκη Καλλιόπη 28313 41204
Σκεπετζάκη Αθηνά
Στρατουδάκη Ευαγγελία
Μαγγούφης Αθανάσιος
Μελαμπιανάκη Χρυσούλα
Κατσιμίδη Αικατερίνη - Ναυσικά
Κουγιουμουτζή Παρασκευή
Πρωτογεράκη Χριστίνα
Γιασαφάκη Χρυσάνθη
Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου Καλλέργη Ελευθερία 28313 41019
Ξενικάκη Ιωάννα 28313 41014
Σταυρακάκη Δέσποινα 28313 41011
Μαρινάκη Ελένη 28313 41039
Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά Σπαντιδάκης Γεώργιος 28313 41912
Βασιλάκης Ευάγγελος 28313 41911
Σπαντιδάκης Ευάγγελος 28313 41910
Σπυριδάκη Μαρία  
Τσαγλιώτης Στυλιανός  
Δημοτική Ενότητα Λαππαίων Πετράκη Άννα 28313 41600
Αλεβιζάκης Πέτρος 28313 41603

14 Νοεμβρίου 2019
 (1342)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1335)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
 (1337)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)