Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) οκτώ (8) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνης για την συνδρομή στην υλοποίηση μέρους του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για τα έτη 2022-2023» διάρκειας δώδεκα (12) μηνών

Δείτε παρακάτω την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

03 Δεκεμβρίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)