Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου στο Δήμο Ρεθύμνης, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία - 28/04/22

Δείτε παρακάτω:

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)