Στη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Πολιτικής Επιτροπής ( PAC) της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας CIVITAS συμμετέχει ως εκλεγμένο Μέλος, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης - 05/05/22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις εργασίες της 5ης συνεδρίασης της Συμβουλευτικής Πολιτικής Επιτροπής (Policy Advisory Committee - PAC) της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας CIVITAS, θα συμμετάσχει ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Μέλος της Επιτροπής κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πέμπτη 5 και την Παρασκευή 6 Μαΐου, στην Αθήνα.

Στην επίσημη ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνονται συνεδρίες με επίκεντρο τις πρόσφατες εξελίξεις σε επίπεδο δράσεων που έχουν υιοθετήσει οι ευρωπαϊκές πόλεις για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, η παρουσίαση του νέου Οδηγού που αφορά τη δημόσια συγκοινωνία και η ενσωμάτωσή του στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό την αστική βιώσιμη κινητικότητα, το Σύμφωνο των Δημάρχων, η ενημέρωση για το πλαίσιο διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2022 καθώς και θέματα που άπτονται της οργανωτικής δομής της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικής (PAC) εν όψει της λήξης τηw θητείας του υφιστάμενου Συμβουλίου Μελών.

Όπως είναι γνωστό, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Μαρινάκης επανεκλέχθηκε στην Επιτροπή PAC της πρωτοβουλίας Civitas για το χρονικό διάστημα 2020-2022.

Η συγκεκριμένη εκλογή αφενός συνιστά αναγνώριση της συνέπειας και της θετικής ανταπόκρισης του Δήμου Ρεθύμνης στις αρχές και δράσεις της πρωτοβουλίας Civitas και αφετέρου εξασφάλισε τη διαρκή και ενεργή εκπροσώπησή του Δήμου Ρεθύμνης σ΄ ένα σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό, την Επιτροπή PAC η οποία, μέσω του DG Move και της συνεχούς συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνδιαμορφώνουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα κινητικότητας.

Διευκρινίζεται ότι η Συμβουλευτική Πολιτική Επιτροπή (PAC) απαρτίζεται από μια ολιγομελή ομάδα υψηλόβαθμων πολιτικών και ενεργεί ως ομάδα οργάνωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης του συνόλου των δράσεων που υιοθετεί η πρωτοβουλία CIVITAS καθώς και το δικτύου πόλεων του Civitas (CIVINET).

Τα μέλη της P.A.C. είναι επιφορτισμένα με αρμοδιότητες που εστιάζουν μεταξύ άλλων στη διατύπωση όρων και ενεργειών πολιτικής του CIVITAS, στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικτύου πόλεων CIVITAS, καθώς και των εθνικών και περιφερειακών δικτύων του CIVINET, στη συμμετοχή σε βασικές δραστηριότητες της CIVITAS, όπως επισκέψεις μελέτης, συναντήσεις διαμόρφωσης πολιτικών και σε θεματικές ομάδες εργασίας κ.α.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτή η αξία που έχει για το Ρέθυμνο, η συμμετοχή του Δήμου, δια του Δημάρχου Ρεθύμνης, στην συγκεκριμένη Επιτροπή, αφού καθιστά το Δήμο Ρεθύμνης συνομιλητή και συνδιαμορφωτή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την βιώσιμη κινητικότητα.

Ο κ. Μαρινάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες της συνάντησης των Μελών της PAC και θα προβεί στις αναγκαίες εισηγήσεις, παρεμβάσεις και προτάσεις. Στο Ρέθυμνο θα επιστρέψει το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαΐου και κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον εκπροσωπεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Θεμάτων και Προγραμματισμού κ. Άγγελος Μαλάς.

 

Από το Γρ. Τύπου

 

 

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)