Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 3/2022 - 11/04/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 3/2022)

Καλείστε σε Μεικτή Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης , οδός Σοφοκλή Βενιζέλου, κτίριο Δελφίνι του Δήμου Ρεθύμνης, την 15η του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης .

1. Γνωμοδότηση για τροποποίηση μηκοτομών.

2. Γνωμοδότηση για τροποποίηση κανονισμού παραλίας

3. Λήψη απόφασης για χωροθέτηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ .

4. Γνωμοδότηση για μετατόπιση θέσης περιπτέρου .

5. Συζήτηση για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) για τις περιοχές «Natura 2000» κεντρικής και ανατολικής Κρήτης

6. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρου.

Επισημαίνουμε ότι για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

 

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)