Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2/2021 - 21/01/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 2/21)

Προσκαλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. Ρεθύμνης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄), μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting την Παρασκευή 22/01/2021 στις 14:00, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Απευθείας αγορά ακινήτου για τη δημιουργία Κοινόχρηστου Χώρου προς εφαρμογή του σχεδίου πόλεως

Το θέμα κρίνεται ως εξαιρετικά επείγον, καθώς ενδέχεται να προκύψει άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του συγκεκριμένου ακινήτου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΣ

 

08 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)