Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1/2021 - 12/01/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 1/21)

Προσκαλείστε σε συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting την Δευτέρα 18/01/2021 στις 13:30, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής απόφασης για θέση φορτοεκφόρτωσης

2. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρων

3. Έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής απόφασης για χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

4. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου σε δημοτικό κοιμητήριο για κατασκευή οικογενειακών τάφων

5. Τροποποίηση πιλοτικής διαδρομής κίνησης ηλεκτρικού λεωφορείου

6. Αίτηση-διαμαρτυρία για ηχορύπανση από Κ.Υ.Ε.

7. Εφαρμογή του μέτρου ελεγχόμενης στάθμευσης

8. Απευθείας αγορά ακινήτου για δημιουργία Κοινόχρηστου Χώρου

9. Μετατόπιση περιπτέρου και κατάργηση της πρότερης θέσης του.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΣ

 

20 Απριλίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)