28/02/20, Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 6/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 6/2020)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 4η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

2) Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2020.

3) Λήψη απόφασης επί της με αριθμό πρωτ. 3099/2020 ένστασης της εταιρείας «ΤHE RECORDS HUB A.E.», μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 71/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης και πίνακα στοχοθεσίας – ΟΠΔ οικονομικού έτους 2020».

5) Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στη Δ.Ε. Λαππαίων».

6) Χορήγηση παράτασης εργασιών ολοκλήρωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ».

7) Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση εντός του οικισμού Παγκαλοχωρίου του Δήμου Ρεθύμνης.

8) Λήψη απόφασης έγκρισης αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργων και έγκρισης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

9) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019».

10) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ».

11) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΑΣΣΩΝ».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού διενέργειας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019».

13) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Κατασκευή υποδομής παιδικής χαράς Σταυρωμένου».

14) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821.

15) Έγκριση της αποζημίωσης δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας του Δημάρχου και Αντιδημάρχων Δήμου Ρεθύμνης.

16) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 2019».

17) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού διενέργειας του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

18) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ».

19) Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2019 (Δ.Ε. Ρεθύμνου)».

20) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

21) Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στη Δ.Ε. Ρεθύμνου».

22) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και έγκριση των όρων και την Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019».

23) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019».

24) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης του προγράμματος Destinations για την παροχή «Υπηρεσία για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου συστήματος εισιτηρίων».

25) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης του προγράμματος Destinations για την παροχή «Υποστηρικτικές υπηρεσίας για η διοργάνωση εκδήλωσης προώθησης βιώσιμης κινητικότητας στα σχολεία».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

03 Ιουλίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)