17/02/20, Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».

ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. Πρωτ. 4349/13-02-2020 Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

 

Μετά την ματαίωση της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, κατά την 17η Φεβρουαρίου 2020, ύστερα από την αριθμ πρωτ. 4349/13-02-2020 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 18η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της ανωτέρω πρόσκλησης.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ Α' 87, αν κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, αρμόδιο πλέον να αποφασίσει για τα προς συζήτηση θέματα θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

03 Ιουλίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)