Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης 14/2023 - 26/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 14/2023)

 

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 26η του μηνός Μαΐου έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.45 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), έτσι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α΄/19-1-2023), ως εξής:

 

1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 112/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης με θέμα: «Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023»».

2. Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023»».

 

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, καθώς το έργο αφορά εργασίες σε σχολικά κτίρια οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν μόνο κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών (που ξεκινάει μετά το κλείσιμο των σχολείων περίπου στις 15-06-2023) και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για να προχωρήσει στη συμβασιοποίηση.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης

Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη:

1. Γεώργιος Σκορδίλης (Αντιδήμαρχος)

2. Στυλιανός Σπανουδάκης (Αντιδήμαρχος)

3. Άγγελος Μαλάς

4. Δημήτριος Λαχνιδάκης

5. Ιωάννης Λίτινας

6. Βασίλειος Γαλερός

7. Θεόδωρος Νίνος

8. Εμμανουήλ Φουρφουλάκης

 

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (με αποτέλεσμα κλήρωσης):

α. Βασίλειος Θεοδωράκης

β. Εμμανουήλ Δελήμπασης

 

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» (με σειρά εκλογής):

α. Μποτόνης Μποτονάκης

β. Εμμανουήλ Κρεβατσούλης

γ. Παρασκευή Μαρινάκη

δ. Ιωάννης Λελεδάκης

 

07 Ιουνίου 2023
 (1349)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)