Πρόσκληση Συνεδρίασης Κληροδοτήματος «ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ» 2/2022 - 08/08/21

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
(Αύξων αριθμός 2/2022)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Κληροδοτήματος «ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ» που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 11 του μηνός Αυγούστου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022:

1) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης όρων για την εκμίσθωση του ακινήτου (αγροτεμάχιο) 11 στρεμμάτων στη θέση «Καλάμια» εντός ορίων του οικισμού Πλατανιά της Κτηματικής Περιφέρειας Ρεθύμνου ιδιοκτησίας του Δήμου Ρεθύμνης από το Κληροδότημα «Στυλιανού Αναστασάκη».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και
Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Στ. Αναστασάκη

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

28 Ιανουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)