Πρόσκληση για έκτακτη & κατεπείγουσα (Δια Περιφοράς) Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 43/2022 - 25/10/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 43/2022)


ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στην Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/222, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 26 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη  με ώρα έναρξης την 10:00 και λήξη την 11:00, για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:
 
1) Αποδοχή χρηματοδότησης για τη δράση «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ” που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του  «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0  και σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2022.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι τα σχετικά έγγραφα κοινοποιήθηκαν και  πρωτοκολλήθηκαν στο Δήμο μας την Παρασκευή 21/10/2022 και υπάρχει προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 31/10/2022 για την σχετική αποστολή της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                              Γιώργης Χ. Μαρινάκης   
                             Δήμαρχος Ρεθύμνης     ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΤακτικά Μέλη:
1.    Γεώργιος Σκορδίλης (Αντιδήμαρχος)
2.    Στυλιανός Σπανουδάκης (Αντιδήμαρχος)
3.    Ειρήνη Κουτσαλεδάκη
4.    Δημήτριος Λαχνιδάκης
5.    Ιωάννης Λίτινας
6.    Βασίλειος Γαλερός
7.    Θεόδωρος Νίνος
8.    Εμμανουήλ Φουρφουλάκης

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (με αποτέλεσμα κλήρωσης):
 α. Βασίλειος Θεοδωράκης
 β. Εμμανουήλ Δελήμπασης
 γ. Άγγελος Μαλάς

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» (με σειρά εκλογής):
α. Μποτόνης Μποτονάκης
β. Εμμανουήλ Κρεβατσούλης
γ. Παρασκευή Μαρινάκη
δ. Ιωάννης Λελεδάκης

28 Ιανουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)