Πρόσκληση για έκτακτη (Δια Περιφοράς) Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 42/2022 - 18/10/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 42/2022)
(σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18.10.2022)

 ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στην Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/222, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 20 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 11:00 και λήξη την 12:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

1) Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου που αφορά σε τοκοχρεολυτικό δάνειο για την πράξη «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού Δήμου Ρεθύμνης»

2) Εξειδίκευση δαπάνης για την αθλητική διοργάνωση OCEANMAN 2022 που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι όσο αφορά το πρώτο θέμα πρέπει να εγκριθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο έγκαιρα και για το δεύτερο θέμα είναι επείγον διότι θα πρέπει να εγκριθεί πρώτα η συνδιοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε στη συνέχεια να εγκριθεί η δαπάνη από την Οικονομική Επιτροπή ,η οποία θα πραγματοποιηθεί το επόμενο σαββατοκύριακο.

 

  Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

 Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 Τακτικά Μέλη:

1. Γεώργιος Σκορδίλης (Αντιδήμαρχος)

2. Στυλιανός Σπανουδάκης (Αντιδήμαρχος)

3. Ειρήνη Κουτσαλεδάκη

4. Δημήτριος Λαχνιδάκης

5. Ιωάννης Λίτινας

6. Βασίλειος Γαλερός

7. Θεόδωρος Νίνος

8. Εμμανουήλ Φουρφουλάκης

 

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (με αποτέλεσμα κλήρωσης):

α. Βασίλειος Θεοδωράκης

β. Εμμανουήλ Δελήμπασης

γ. Άγγελος Μαλάς

 

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» (με σειρά εκλογής):

α. Μποτόνης Μποτονάκης

β. Εμμανουήλ Κρεβατσούλης

γ. Παρασκευή Μαρινάκη

δ. Ιωάννης Λελεδάκης

 

28 Ιανουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)