Πρόσκληση για έκτακτη (Δια Περιφοράς) Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 40/2022 - 12/10/2022

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στην Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/222, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 12 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10:00πμ και λήξη την 11:00πμ, για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

 1) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεση της υπηρεσίας ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ- ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΗ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ,χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης

 Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, εξ αιτίας των ασφυκτικών ημερομηνιών επειδή η συναυλία με τον Ψαρογιώργη θα πραγματοποιηθεί αύριο, στις 12/10/2022.

 Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

 Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης    
Δήμαρχος Ρεθύμνης      

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 Τακτικά Μέλη:

1. Γεώργιος Σκορδίλης (Αντιδήμαρχος)
2. Στυλιανός Σπανουδάκης (Αντιδήμαρχος)
3. Ειρήνη Κουτσαλεδάκη
4. Δημήτριος Λαχνιδάκης
5. Ιωάννης Λίτινας
6. Βασίλειος Γαλερός
7. Θεόδωρος Νίνος
8. Εμμανουήλ Φουρφουλάκης

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (με αποτέλεσμα κλήρωσης):

α. Βασίλειος Θεοδωράκης
β. Εμμανουήλ Δελήμπασης
γ. Άγγελος Μαλάς

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» (με σειρά εκλογής):

α. Μποτόνης Μποτονάκης
β. Εμμανουήλ Κρεβατσούλης
γ. Παρασκευή Μαρινάκη
δ. Ιωάννης Λελεδάκης

 

28 Ιανουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)