Πρόσκληση για έκτακτη (Δια Περιφοράς) Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 35/2022 - 14/09/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 35/2022)

 ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στην Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/222, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 10:00πμ και λήξη την 10:30πμ, για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

 1)   Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων της πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής ανάθεσης της υπηρεσίας πραγματοποίησης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ρεθύμνης με τίτλο: «ΗΜΕΡΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ», με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

 Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι οι ημερομηνίες για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων είναι ασφυκτικές και πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε στην έγκριση σύσταση επιτροπής διαπραγμάτευσης και στη διαδικασία πρόσκλησης. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 26.09.2022 έως τις 04.11.2022.

 Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

 Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                            Γιώργης Χ. Μαρινάκης    
Δήμαρχος Ρεθύμνης      

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη:

1.  Γεώργιος Σκορδίλης (Αντιδήμαρχος)
2.  Στυλιανός Σπανουδάκης (Αντιδήμαρχος)
3.  Ειρήνη Κουτσαλεδάκη
4.  Δημήτριος Λαχνιδάκης
5.  Ιωάννης Λίτινας
6.  Βασίλειος Γαλερός
7.  Θεόδωρος Νίνος
8.  Εμμανουήλ Φουρφουλάκης

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (με αποτέλεσμα κλήρωσης):

α. Βασίλειος Θεοδωράκης
β. Εμμανουήλ Δελήμπασης
γ. Άγγελος Μαλάς

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» (με σειρά εκλογής):

α. Μποτόνης Μποτονάκης
β. Εμμανουήλ Κρεβατσούλης
γ. Παρασκευή Μαρινάκη
δ. Ιωάννης Λελεδάκης

28 Ιανουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)