Πρόσκληση για έκτακτη (Δια Περιφοράς) Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 31/2022 - 25/08/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 31/2022)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στην Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/222, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 26 Αυγούστου 2022 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 10:00πμ και λήξη την 10:30πμ, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

1) Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ρεθύμνης, υλοποίησης της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022 – 2023» πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

2) Επαναπροκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού της ΣΟΧ3/2022 ανακοίνωσης του Δήμου Ρεθύμνης, με σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ, ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την αντιμετώπιση αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι όσον αφορά το πρώτο θέμα, την 1η Σεπτεμβρίου ανοίγουν οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου και θα πρέπει να προσληφθούν άμεσα τα ανωτέρω άτομα, δύο (2) ΠΕ Παιδίατροι, για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία των Σταθμών. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης, επιτάσσεται η κάλυψη των θέσεων με έκτακτο προσωπικό.

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                           Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη:

1.  Γεώργιος Σκορδίλης (Αντιδήμαρχος)
2.  Στυλιανός Σπανουδάκης (Αντιδήμαρχος)
3.  Ειρήνη Κουτσαλεδάκη
4.  Δημήτριος Λαχνιδάκης
5.  Ιωάννης Λίτινας
6.  Βασίλειος Γαλερός
7.  Θεόδωρος Νίνος
8.  Εμμανουήλ Φουρφουλάκης

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (με αποτέλεσμα κλήρωσης):

 α. Βασίλειος Θεοδωράκης
β. Εμμανουήλ Δελήμπασης
γ. Άγγελος Μαλάς

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» (με σειρά εκλογής):

α. Μποτόνης Μποτονάκης
β. Εμμανουήλ Κρεβατσούλης
γ. Παρασκευή Μαρινάκη
δ. Ιωάννης Λελεδάκης

28 Ιανουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)