Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης 07/2022 - 29/04/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
( Αύξων αριθμός 7/22 )

 

 

Kαλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου, κτίριο Δελφίνι, την 04η του μηνός Μαΐου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 το μεσημέρι, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Απόφαση χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑ

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)