Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης 06/2022 - 08/04/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 6/22)

Καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης , οδός Σοφοκλή Βενιζέλου, κτίριο Δελφίνι την 13η του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Γνωμοδότηση για τροποποίηση μηκοτομών.

2. Γνωμοδότηση για μίσθωση νέων θέσεων τμημάτων αμμουδιάς για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων

3. Γνωμοδότηση για παραχωρήσεις δημοτικών χώρων.

4. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

5. Γνωμοδότηση για χωροθέτηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ.

6. Γνωμοδότηση για κατάργηση θέσης περιπτέρου.

7. Συζήτηση για το θέμα προβλημάτων στάθμευσης στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου.

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ανωτέρω ΚΥΑ, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑ

 

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)