Πρόσκληση σε Συνεδρίασης της Κοινότητας Ρεθύμνης 5/2020 - 15/05/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 5/20)

 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/19.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/20, τ. Α΄).

3. Το υπ’ αρ. 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ).

4. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 20930/20 εγκύκλιο 40 του ΥΠΕΣ

5. Τη συνέχιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνεδρίαση της Κοινότητας Ρεθύμνης, που θα γίνει την Τρίτη 19-05-2020 από 12:00 έως 13:00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :

Λήψη απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρεθύμνης για αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Γρεβενών, σχετικά με την αποφυλάκιση του Νίκου Σειραγάκη.

 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑ

 

 

31 Μαΐου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)