Πρόσκληση Συνεδρίασης Κοινότητας Ρεθύμνης 18/2020 - 28/12/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
( Αύξων αριθμός 18/20 )

 

Προσκαλείστε σε συνεδρίαση της Κοινότητας Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting την Τρίτη 29/12/2020 στις 13:00, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εφαρμογή του μέτρου Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην πόλη

2. Αγορά ακινήτου για τη δημιουργία Κ.Χ. προς εφαρμογή του σχεδίου πόλεως και έγκριση εκτιμητικής έκθεσης

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑ

 

20 Απριλίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)