Πρόσκληση Συνεδρίασης Κοινότητας Ρεθύμνης 17/2020 - 13/11/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
( Αύξων αριθμός 17/20 )

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/19.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/20, τ. Α΄).

3. Την υπ’ αρ. 163/33282/29.05.20 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Τη συνέχιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

Προσκαλείστε σε δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνεδρίαση της Κοινότητας Ρεθύμνης, που θα γίνει την Τετάρτη 18-11-2020 από 12:00 έως 14:00, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παραχώρηση δημοτικού χώρου για εκδήλωση

2. Τροποποίηση πιλοτικής διαδρομής κίνησης ηλεκτρικού λεωφορείου

3. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρου

4. Επείγουσα αποκατάσταση οδικού δικτύου σε οικισμό

Παρακαλείστε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση, καθώς και την τοποθέτηση – ψήφο σας επί των θεμάτων, με αποστολή e-mail στο vpapadaki@rethymno.gr κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)