Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης 16/2021 - 13/10/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 16/21)

Προσκαλείστε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting την Τρίτη 19/10/2021, στις 13:30, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Παραχώρηση Δημοτικών χώρων

2. Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα

3. Κοπή δέντρων.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑ

 

24 Οκτωβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)