Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης (23/2024)

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 17η του μηνός Μαΐου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ως εξής:

1. Σύνταξη σχεδίου  αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  Δήμου Ρεθύμνης έτους 2024.

2. Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2024.

3. Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπή διενέργειας της   προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια εξοπλισμού 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης

4. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση στην οδό Κολοκοτρώνη, Δήμου Ρεθύμνης(μεταφερόμενες πράξεις)».

5. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου Ρεθύμνης.

6.  Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 0782Α/2024 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

7. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΧΑΡΑΞΗ».

8. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2022» .

9. Διατύπωση γνώμης για την κοπή ή μη δέντρων που φύονται επί της οδού Κονδυλάκη στην Δημ.Κοινότητα Ρεθύμνου.

10. Διατύπωση γνώμης για την κοπή ή μη δέντρων που φύονται στο 1ο Νηπιαγωγείο επί της οδού Πρεβελάκη  στη Δ.Κ Ρεθύμνου

11. Διατύπωση γνώμης για την κοπή ή μη δέντρου που φύεται  επί της οδού Δαφέρμου 5 στη Δ.Κ Ρεθύμνου 

12. Διατύπωση γνώμης για  έκδοση ή μη  τοπικής κανονιστικής απόφασης περί οριοθέτησης κοινόχρηστου   χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Αγ.Γεωργίου στη Δ.Κ Ρεθύμνου

 

23 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)