Πρόσκληση για έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 20/22 - 07/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 20/22)

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/19.
  2. Τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022.

Σας προσκαλώ σε έκτακτη και κατεπείγουσα (δια περιφοράς) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα γίνει την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 – 14:00,  με το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης έγκρισης διοργάνωσης / συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και διάθεση  πιστώσεων για την πραγματοποίησή τους.

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας θα πραγματοποιηθούν 16 με 22 Σεπτεμβρίου και θα πρέπει να ακολουθήσει Οικονομική Επιτροπή (όπου υπάρχουν προθεσμίες για την εξειδίκευση των δαπανών), ώστε έγκαιρα να έχουμε τις αναθέσεις για την επιτυχημένη διοργάνωση της εβδομάδας.

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση, καθώς και την τοποθέτηση – ψήφο σας επί του θέματος, με αποστολή e-mail στο xenikaki@rethymno.gr κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, ήτοι 13:00 – 14:00.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ               
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      

05 Φεβρουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)