Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλιου 9/2021 - 02/04/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 9/21)

 

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, την Τετάρτη 07.04.2021 και ώρα 13:30, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Επανέγκριση διαγραμμάτων ορίων οικισμών Ατσιπόπουλου, Πρινέ και Αγίας Παρασκευής (εισηγητής κ. Μαλάς).

2. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022 – 2025 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης)

3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (εισηγητές κ.κ. Μαλάς και Σπανουδάκης).

4. Παραχώρηση χρήσης σχολικού χώρου για την υλοποίηση προγράμματος τηλεκατάρτισης (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΝΙΚΟΣ Τ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

 

19 Απριλίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)