Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλιου 8/2021 - 30/03/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 8/21)

 

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στην έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/19, και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄), με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, την Παρασκευή 02.04.2021 και ώρα 13:30, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

Συζήτηση για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

 

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω των τρεχουσών εξελίξεων και της φύσεως του θέματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΝΙΚΟΣ Τ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

 

19 Απριλίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)