Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλιου 4/2021 - 11/02/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 4/21)

 

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, τη Δευτέρα 15.02.2021 και ώρα 13:30, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πράξη “Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης” – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πράξη “Αποκατάσταση κτιρίου Φιλαρμονικής – Ωδείου Ρεθύμνης” – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (εισηγητές κ. Μαλάς και κ. Σπανουδάκης).

4. Παύση λειτουργίας του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην περιοχή Λατζιμά (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

5. Μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 και ρύθμιση τυχόν οφειλών για το σχολικό έτος 2019-2020 (εισηγήτρια κ. Ελευθεριάδου).

6. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 210/20 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας και σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (εισηγήτρια κ. Ελευθεριάδου).

7. Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2021 και απολογισμός δράσεων έτους 2020 (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ρεθύμνης στο Δ.Σ. της ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΝΙΚΟΣ Τ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

 

04 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)