Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλιου 30/2020 - 28/12/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 30/20)

 

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, την Τετάρτη 30.12.2020 και ώρα 13:30, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 217/20 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης κανονισμού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

2. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 699/19 απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί ορισμού μελών στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

3. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στον Παγκρήτιο Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών με νεοπλασία “Ηλιαχτίδα” (εισηγητής κ. Μοτάκης).

4. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε αθλητικά σωματεία (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

25 Ιανουαρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)