Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλιου 3/2021 - 04/02/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 3/21)

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, την Δευτέρα 08.02.2021 και ώρα 12:00, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Δ΄ Τριμήνου έτους 2020 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 και ρύθμιση τυχόν οφειλών για το σχολικό έτος 2019-2020 (εισηγήτρια κ. Ελευθεριάδου).

4. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

5. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής (εισηγητής κ. Κρεβετζάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΝΙΚΟΣ Τ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

 

 

08 Μαΐου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)