Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλιου 28/2020 - 17/12/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 28/20)

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/19.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/20, τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4682/20

4. Την υπ’ αρ. 426/77233/20 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα γίνει σήμερα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 – 11:00, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης :

Έγκριση δαπάνης κουπονιών αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000,00) ευρώ για την οικονομική ενίσχυση απόρων και αδυνάτων οικογενειών του Δήμου Ρεθύμνης.

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση, καθώς και την τοποθέτηση – ψήφο σας επί του θέματος, με αποστολή e-mail στο gargerou@rethymno.gr κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

25 Ιανουαρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)