Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλιου 26/2020 - 04/12/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 26/20)

 

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, τη Τετάρτη 09.12.2020 και ώρα 13:30, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση της πράξης “Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητές κ.κ. Μαλάς, Σπανουδάκης).

2. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ τριμήνου 2020 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

4. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας μίσθωσης ακινήτου κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης για την κάλυψη αναγκών στέγασης του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου Ρεθύμνης (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)